– et forum for exlibriskunsten

Artikler om exlibris i tidsskriftet Philobiblon

Tidsskriftet ’Philobiblon Nordisk Tidsskrift for Bibliofili – Exlibriskunst – Bogvæsen’ udkom i årene 1945 til 1952 i fire bind og indeholder et antal ganske interessante artikler om exlibris, hvoraf en del af kunstnerne ikke kendes i dag (eller kun af ganske få samlere!). Tidsskriftet ses fra tid til anden i antikvariater og er værd at anskaffe, fordi der foruden exlibris stof også findes mange andre interessante artikler. Vi bringer her en oversigt over de artikler, der omhandler exlibris samt et udvalg af exlibris.

Side År
Aagesen, Stig: Exlibris-Kunstnere præsenterer sig – 2 71-72 1946
Antoni, Fride: Exlibris Ornamental Snickarglädje eller typografisk Skønhet 160-163 1946
Christensen, Helge: Erik Clemmensens Exlibris 21-22 1945
Christensen, Helge: To Bøger om Exlibris (Otto Wang: Danske teologiske Exlibris/ Kristen Rasmussen: Svenske Exlibris) 19-20 1949
Christensen, Helge: Fire nye Exlibris 37-38 1950
Christensen, Helge: Exlibris med Motiv fra Kalkmaleri 79-80 1950
Christensen, Helge: Lidt om Grønland i dansk Exlibriskunst 122-124 1950
Danske bøger og artikler om Exlibris (1891-1945) af Poul Nyholm 57-58 1945
Holm, Hans: Mit Exlibris 36-37 1950
La Cour, Tage: H.C. Andersen-Exlibris 97-100 1950

Ludvigsen, Edith: Om Exlibris 64-65 1950
Mielche, Hakon: Mine Exlibris (Exlibris-kunstnere præsenterer sig) 36-37 1948
Nyholm, Poul: Nogle danske bøger om Exlibris 55-57 1945
Nyholm, Poul: Bärenholdts nye Ex Libris 92-94 1948
O´Strit, Henning: Exlibris-kunstnere præsenterer sig 122-124 1946
Rafn, Eyvind: Mine Exlibris (Exlibris-kunstnere præsenterer sig 16-17 1948
Rasmussen, Kristen: Albert Engström og hans Exlibris 165-171 1946
Secher, Alex: Exlibris-kunstnere præsenterer sig 40-41 1945
Secher, Alex: Gitz-Johansens Exlibris 25-28 1951
Skalhauge, Poul: Et dansk Bogejermærke fra det 17. Aarhundrede 91-94 1946
Tom-Pedersen, Chr.: Exlibris-kunstnere præsenterer sig 137-138 1946