– et forum for exlibriskunsten

zkagen

Af: Wolfram Körner

korner-4i1_des

En gennemgang af de erotiske exlibris i min samling viser, at der ofte er gengivet en nøgen kvinde sammen med en bog eller bøger. Bøger som motiv i et exlibris kan man jo absolut forstå. I forbindelse med erotiske exlibris er også kvinden selvfølgelig et af de motiver, der kan forventes som et motiv. De udstillede exlibris er således ikke samlet helt bevist, men har nærmest tilfældigt suppleret opbygningen af en samling erotiske exlibris.

Fortsæt med at læse

En gennemgang af min families exlibris siden 1967, hvor DDR kunstneren Hans Michael Bungter skabte mit første ’rigtige’ exlibris til bøger af den danske nobelpristager Henrik Pontoppidan (med motiv stækkede vinger, titlen på hans første bog), fik mig til at vurdere en udvikling, der er sket siden da.

Danske samlere var blandt de første og førende, der fik kontakt med kunstnerne fra DDR, Polen og det daværende Tjekkoslovakiet. Det var først og fremmest Helmer Fogedgaard og Johnny Køhler, der præsenterede mange af disse kunstnere i vort tidsskrift og skabte interesse hos andre samlere.

Det viste sig ret tydeligt ved den internationale kongres i Como / Italien i 1968. Mange af de rigeligt repræsenterede (vest)tyske samlere havde stort set intet kendskab eller forbindelse til disse kunstnere.

De fleste exlibris fra denne tid havde et ’bogvenligt’ format og i mange tilfælde blev skabt i tæt samarbejde mellem samler og kunstner. Alligevel var de af stor kunstnerisk kvalitet, velegnet til bogen og som byttemateriale.

Thomas Arnel 1922-2010

arnel_4i1
Blandt de danske kunstnere, der også har udført exlibris, finder vi Thomas Arnel fra Aarhus. Han hørte ikke til de ’produktive’ indenfor området, men skabte en række meget spændende til dels surrealistiske exlibris. Blandt de meget spændende grafiske arbejder hører et antal erotiske raderinger, som er udsendt som en smuk lille publikation på eget forlag i 1964.

arnel_2i1
Den 25. februar 2010 skrev kunstneren Torben Mølgaard Andersen følgende smukke ord på sin hjemmeside: ’Jeg skærer en rune for Thomas Arnel. Maleren Thomas Arnel kæmper for sit sit liv i disse dage på et hospital. Han har været en inspiration for mig gennem mit liv, en stor kunstner, en storslået håndværker. Selvom han ikke er død endnu, og forhåbentlig vil genvinde kræfterne, føler jeg mig opfordret til at skære denne rune for ham’.

Da jeg føler, at Thomas Arnel indenfor exlibris kredse er gået ’lidt i glemmebogen’, bringer vi her uddrag af hans fine lille bog. Ellers er den eneste artikel om kunstnerens exlibris skrevet af Thomas Pedersen i Nordisk Exlibris Tidsskrift årgang 1956, side 51-53.

Det Internationale Exlibris centrum i den belgiske by Sint-Niklaas har i perioden 27.10.13 – 23.03.14 en særdeles interessant udstilling med titlen ’Goden, Graven en Farao’s het oude Egypte in het Exlibris’. Udstillingen ledsages af et meget fint katalog på 88 sider.

Fortsæt med at læse

Som vi desværre har set det i de senere år, har også årsskiftet 13/14 ikke bragt det helt store tal PF nytårskort. Flere og flere af de bedste kunstnere anvender det altfavnende medie internet til at sende deres hilsener til omver-denen. Der er kommet mange ret spændende e-mail PF, hvor der er medsendt et smukt grafisk ar-bejde. Men til samlernes bekla-gelse kan disse arbejder ikke indlemmes i en samling!
Derfor bringer vi her i dette nummer af NET kun et relativt beskedens antal PF-kort.

Hvordan er situationen på exlibrisområdet her ved overgangen i et nyt år? Spørgsmålet opstår ikke mindst på baggrund af det antal grafiske nytårskort, som jo til dels afslør interessen for at udsende noget, der både er smukt men også personligt.

Der mangler ikke kontakt mellem kunstnere og samlere, fordi talrige både nationale og internationale møder sikrer et frugtbart samvær. Derigennem skabes der mange smukke exlibris af højt kunstnerisk niveau, en forudsætning for at kvaliteten bevares.

Moderne trykteknik gør det muligt at udgive tidsskrifter af høj kvalitet, selvom der oftest er tale om mindre oplag. Således er både det finske, det tjekkiske, det franske, det hollandske og især det tyske tidsskrift i dag af en meget høj standard og i farver.

Men der findes også en række andre tidsskrifter eller ’medlemsnyt’ af interesse, således fra Østrig, Ungarn, England, Sverige, Schweiz og Japan.

Helt anderledes forholder det sig med Kina, der også på exlibris området indtager en rolle, der svarer til landets øvrige forhold: dominans! Det er helt fantastisk, hvad Kina er i gang med. Ikke alene, at der findes ikke mindre end tre forskellige selskaber, men også det engagement som de lægger for dagen. Internationale udstillinger og møder med mange præmier og publikationer.

1 2 3 10

Betalingsmuligheder:

Du kan betale via bankoverførsel, eller med VISA og MASTERCARD via PayPal.
Du behøver ikke en Paypal konto for at kunne betale med kort.