– et forum for exlibriskunsten

WebMaster

Exlibris – Skatte fra 4 århundreder

Georg Meußgeier

2013 vistes på fæstning Rosenberg i den sydtyske by Kronach en stor exlibrisudstilling med 246 udvalgte værker fra det 16. til 19. århundrede. Det var en smagsprøve fra den tyske samler Georg Meußgeiers grafiske samling. Udstillingen var ledsaget af en smuk publikation med gode reproduktioner og en meget fyldig beskrivelse af de enkelte bogejermærker.
Den 90 år gamle samler har nu udgivet endnu et bind, mere omfattende og med et fast bind, således at der i alt vises ca. 700 gamle exlibris og af en samling på mellem 4 og 5 tusinde, sikkert en af de mest omfangsrige af sin art, og viser dermed et tværsnit gennem de historiske exlibris i Tyskland.
I forordet til dette bind skriver Georg Meußgeier bl.a.: ”Samtlige viste exlibris er fra min flere tusinde stor samling af historiske exlibris. Hvert enkelt er gengivet i den til rådighed stående størrelse og er derfor ofte større end originalen, således at hver detalje i kobberstikket eller raderingen kan studeres af betragteren. Alle tekster stammer fra det materiale, som er samlet gennem mange år og stammen fra tiden før internettet. De gør ikke krav på videnskabelig og formel korrekthed, men skal betragtes som interessant baggrundsinformation.
Exlibris fra denne periode udfyldte deres funktion: at beskytte mod tyveri og sikre at bogen fandt tilbage til dens rette ejer. Det føltes jo i sin tid som en ære at kunne låne bogen til ’værdig interesserede’. Et exlibris var derfor et bogejermærke og kunne fremstilles i større oplag, meget praktisk, hvis man tænker på, at der i det 17. og 18. århundrede fandtes mange store biblioteker, der kunne omfatte 15 til 30 tusinde bind.
Først i begyndelsen af det 19. århundrede kunne der gennem moderne produktion fremstilles bøger ’til alle’ og det blev derfor ikke længere brugt at udlåne bøger til andre. Anvendelsen af Exlibris blev derfor mere sjældent. Først i anden halvdel af det 19. århundrede skete der en opblomstring, men da var exlibris blevet et samleobjekt og der blev grundlagt en række selskaber i de forskellige lande og blev betragtet som en kunstform”.

Fra tid til anden præsenterer vi i NET en exlibriskunstner ’fra de gamle tider’ og i nummer 1 i 2020 viste vi exlibris fra en amerikansk kunstner, som levede fra 1877 til 1929 og som sikkert kun få af vore medlemmer har stiftet bekendtskab med. Alligevel ser vi fra tid til anden exlibris og andre grafiske arbejder, skabt af Jay Chambers og priserne svinger mellem 15 og 25 $.

I 1902 udkom en bog med hans exlibris: Jay Chambers. His Book-Plates. With XXVII examples and an essay concerning them by Wilbur Macey Stone. Published for The Triptych by Randolph R. Beam. New York 1902. Bogen havde et oplag på 350, heraf 25 på specielt papir og med et antal håndkolorerede exlibris.
Forfatteren beskæftiger sig indgående med et antal exlibris med relationer til deres ejere, men vi nøjes her med hans mere generelle betragtninger angående kunstneren som skaber af exlibris. Fortsæt med at læse

Når vi overhovedet kan udsende NET og Nyt trods Corona-krisen, skyldes det først og fremmest den indsats, der ydes fra Frederikshavn Kunstmuseum i forbindelse med Dansk Exlibris Selskab. DES’ ganske omfattende exlibris samling befinder sig i museets arkiv og det har været muligt for museets medarbejdere fra tid til anden at finde informationer til glæde for interesserede brugere, – ikke så sjældent endda fra udlandet.
Corona-krisen har jo blandt så meget andet stor betydning for alt foreningsliv med aflyste arrangementer af enhver art, ikke mindst inden for kulturlivet. Som vi oplyser i NYT, udskydes DES’ årsmøde til senere på året. Det samme glæder for mange andre selskaber verden over. Det tyske selskab f.eks. har udskudt deres generalforsamling, der skulle finde sted i byen Bad Bramstedt ikke så langt fra Danmark, til midt i november. Disse møder har i de senere år udviklet sig til nærmest internationale kongresser med næsten 300 deltagere fra hele verden.
Om den internationale kongres, som skal finde sted i London i begyndelsen af august, kan gennemføres, er på nuværende tidspunkt ikke givet, – man kan vel kun håbe på det. Der har jo været en del problemer med at flytte den fra Cambridge, hvor der ikke i tide kunne skabes garanti for, at hele det College, hvor den skulle arrangeres i, kunne blive fyldt.

Jørgen Lindhardt (Rasmussen)
21.10.1941 – 19.01.2020

I begyndelsen af 2020 mistede Dansk Exlibris Selskab et medlem, der siden midten af 60’erne er sat sit præg på foreningen: Jørgen Lindhardt. En engageret person, en god kunstner og en god ven. Vi blev medlem omtrent på samme tid, hørte dengang til de yngste og forblev – som Jørgen udtrykte det – gennem flere årtier ved med at være, om ikke de yngste, så dog iblandt dem.
Jørgen var i mange år ansat på Zoologisk Museum og aktiv som billedkunstner og ikke mindst exlibriskunstner. Hans arbejder er præget af arbejdet på museet, ikke mindst tematisk. Hans enkle stil skabte gennem en meget karakteristisk ’håndskrift’ hurtigt interesse blandt samlere, ikke kun i Danmark, men også i udenlandske kredse. Da jeg præsenterede ham i det tyske exlibrisselskabs årbog 1972, med et antal originale bilag (4 exlibris i farver og en stor fri farvegrafik som frontispice), var det et væsentligt bidrag om dansk exlibriskunst og faldt i god smag, ikke kun i Tyskland, men takket være de mange udenlandske medlemmer i DEG også i hele Europa. (I årbog 1971 havde jeg for øvrigt præsenteret en anden dansk exlibriskunstner, Christian W. Bauditz, ligeledes med frontispice og originale farvebilag).
Specielt den sidste halvdel af 60’erne, 70’erne og langt ind i 80’erne var der i Dansk Exlibris Selskab en livlig aktivitet med hensyn til møder og udstillinger og Jørgen kunne bruge sin erfaring og var en aktiv medspiller. Efter årene på Zoologisk Museum søgte han nye udfordringer og fik dem ved at flytte til Zoologisk Have i København hvor han virkede som zoo-designer, et arbejde, der ikke bare var beskæftigelse, men lidenskab. En flytning han aldrig fortrød.

Efter årene i Herlev flyttede han 1996 til Slagslunde (Stenløse), hvor han for seks år siden blev ramt af kræft, som han – stærkt støttet af hustruen Inge – har kæmpet indædt imod, indtil han den 19. januar i år tabte denne kamp. Vi vil mindes Jørgen som det altid veloplagte, altid hjælpsomme og åbne medlem, et menneske, man kun kunne holde af og – ikke mindst for mig – en god ven og ’kampfælle’ ud i exlibriskunsten.

Österreichisches Jahrbuch für Exlibris und Gebrauchsgraphik Band 70 2017-2019

ÖEG – Wien 2019 – 216 pag. – ISBN 978-3-95044249-1-1 – Paperback. Selvom det fortsat hedder årbog udsendes det kun hvert andet år af det østrigske exlibris selskab (ÖEG), – både af økonomiske og redaktionelle grunde. ÖEG udgivet et meget fyldigt og fornyelig særdeles moderniseret medlemsblad Mitteilungen, som er inkluderet i selskabets kontingent. Årbogen kan købes af medlemmerne, men til en efter danske forhold særdeles rimelig pris, 35,00 € + porto. Fortsæt med at læse

Arthur G. Hassø
Historien om en samler

Danske Exlibris – Bogejermærker i Danmark – af Arthur G. Hassø – Med gengivelse af 1091 danske exlibris – J.H. Schultz Forlag København 1942 – 130 sider + 159 tavler – Fast kartonbind med smudsomslag i bogkassette – 35,5 x 27 cm – mat glittet specialtryk fra De Forenede Papirfabrikker i 1000 eksemplarer + forfattereksemplarer.

I 1941 besluttede rigsarkivar (mere korrekt arkivar ved rigsarkivet) Arthur G. Hassø at udgive en bog om danske exlibris (bogejermærker) og kontaktede ca. 5.000 først og fremmest ’kendte’ danskere med anmodning om, at stille et exlibris til rådighed for den kommende publikation. Foruden publikationen skulle der arrangeres en storstilet udstilling på kunstindustrimuseet i København.
Hele denne proces er dokumenteret i et materiale, der fylder flere reolmeter, som det lykkedes Frederikshavn Kunstmuseum at erhverve i 2006. Materialet var udbudt på auktion og gik i første omgang desværre til en privat samler fra Thisted, da museet ikke kunne byde op på auktionen til de 40.000 kr. Heldigvis – for museet – kom samleren ikke i gang med at bearbejde samlingen og det lykkedes museet at købe den for 15.000 kr. af arvingerne, takket være Spar Nord Fonden støtte af købet med 7.500 kr.
Vi kan sikkert ikke forestille os, at det lykkedes midt under krigen at gennemføre et projekt af denne art og størrelse, – det er helt utænkeligt at kunne gøre det i dagens Danmark. Vi taler jo ikke kun om en bog i stort format, både i fysisk størrelse og hvad angår indholdet, – vi taler om en af de største bøger overhovedet indenfor exlibrislitteraturen Worldwide. Fortsæt med at læse

1 2 3 19

Betalingsmuligheder:

Du kan betale via bankoverførsel, eller med VISA og MASTERCARD via PayPal.
Du behøver ikke en Paypal konto for at kunne betale med kort.