– et forum for exlibriskunsten

Endnu engang beklager jeg, at det heller ikke i år er muligt for mig at kunne deltage i årsmødet, der jo i år afholdes i København, men et for lang tid siden fastlagt seminar i Sydamerika kommer desværre i vejen.

Vi må desværre konstatere, at også 2010 har været et ’traditionelt’ år, ikke mindst på grund af, at der heller ikke i dette år har været en nævneværdig tilgang til foreningen – og at gennemsnitsalderen desværre fortsat stiger.

Det positive er, at hjemmesiden fungerer fortsat fint og forbindelsen til FISAE’s hjemmeside bevirker, at vi er i kontakt med samlere og kunstnere i mange lande og således forsat ’er med’. Også i år en stor tak til Susanne og Kim Sleiborg for vedligehold af denne meget spændende og oplysende hjemmeside.

Ligeledes er både Nordisk Exlibris Tidsskrift og Exlibris-Nyt udsendt fire gange, om end det sidste nummer var lidt forsinket.
2011 var også året, hvor der blev afholdt en international exlibris kongres, – denne gang i det eksotiske Istanbul/Tyrkiet. Kongressen blev afholdt på universitetet under ledelse af professor Hasip Pektas, der med en gruppe kunststuderende skabte rammen om et særdeles vellykket arrangement med deltagelse af samlere og kunstnere fra hele verden, – ikke mindst Kina. DES og Danmark var repræsenteret ved Helge Larsen og Klaus Rödel. Det er jo også disse to, der deltager på andre internationale exlibrissammenkomster, som f.eks. det tyske årsmøde, der blev afholdt i Erkner, en lille by tæt på Berlin.

Desværre måtte Julearrangementet i København aflyses på grund af vejret, – det var umuligt at nå frem og denne usikkerhed bevirkede, at reservering af lokalet i stiftelsen måtte afbestilles.

Jeg ønsker alle deltagere i årsmødet en rigtig dejlig dag og gode oplevelser

 

Århus april 2011
Erik Skovenborg