– et forum for exlibriskunsten

Beretning 2018
Jeg beklager, at jeg ikke kan være til stede her i dag, men håber, at I får et godt møde. Også 2018 førte desværre til en yderligere tilbagegang i medlemstallet, så vi på nuværende tidspunkt er 41 medlemmer inklusive biblioteker og institutioner. Yderligere reduktion i midlerne til bl.a. biblioteker fører også til opsigelse af tidsskrifter og dermed også vores tidsskrift.
Som efterhånden næsten hvert år samme konklusion: Gennemsnitsalderen stiger og der er stort set ingen tilgang af unge eller yngre medlemmer. Dog fungerer hjemmesiden fortsat interessant og vi er i kontakt med samlere og kunstnere i mange lande.
Både Nordisk Exlibris Tidsskrift og Exlibris-Nyt er udsendt fire gange, selvom portobyrden er blevet en belastning.
Også for 2018 gælder det, at Danmark fortsat spiller en rolle indenfor ’exlibris verdenen’, fordi der på Frederikshavn Kunstmuseum og Exlibris samling fortsat arbejdes med tre forskellige udstillingsrækker – og med stor succes: ’Nutidens exlibriskunstnere’, ’Nye exlibriskunstnere’ (beregnet til spændende nye kunstnere, der fortjener at blive kendt) samt, som det seneste tiltag, også ’Nutidens Exlibris Samlere’. Ligeledes når vi med art-exlibris.net en stadig voksende opmærksomhed og der arbejdes lige nu med en moderniseret udgave.
Det er dog fortsat det helt store problem, at der mangler tilgang af unge og yngre kræfter. Det gælder ikke kun DES, men så godt som samtlige foreninger verden over. Det har dog igen vist sig på det tyske selskabs årsmøde i den smukke by Wetzlar, at kineserne fortsat synes at være ’penneførende’ også på exlibrisområdet.
Det viste sig også i 2018, at vi i disse år ikke ser danske exlibris på de forskellige konkurrencer eller i forbindelse med udstillinger, afholdt af de nationale selskaber. Det viste sig også på den internationale F.I.S.A.E. kongres i Prag, der ellers var meget vellykket – og foruden selvfølgelig mange tjekkiske deltagere var domineret af deltagere fra Kina og Tyrkiet.
Det er trods det beskedne medlemstal alligevel også Dansk Exlibris Selskab, der er med til at holde interessen for exlibris som kunstart i live. Det er det, vi må forholde os til og tænke på, når vi måske er lidt skuffet over, at der ikke sker mere.
Tak fordi I er mødt her i dag og tak til bestyrelsen, samt ikke mindst, tak til med-arbejderne på Frederikshavn Kunstmuseum for deres medvirken til, at Dansk Exlibris Selskab fortsat kan fungere.
Sæby, maj 2019 Klaus Rödel