– et forum for exlibriskunsten

Artikler

Gennem mange år blev exlibris skabt i et samspil mellem ejer og kunstner. Dette førte i mange tilfælde til ‘overlæssede’ bogejermærker, fordi der skulle alt for meget med i kompositionen.
Mange af nutidens exlibris er skabt som grafiske kompositioner, hvor ejeren måske har angivet et tema, men ellers ikke blandet sig. Her kan vi skelne mellem to typer kunstnere: dem, der arbejder ud fra et givet ønske, men ellers ikke involverer ejeren nærmere, og dem, der først udarbejder et eller flere forslag, inden det endelige resultat foreligger.
Den kendte belgiske kunstner Frank-Ivo van Damme hører til denne kategori og vi viser her et godt eksempel, hvor et exlibris bliver til.
Det drejer sig om et exlibris til Helge Larsen, der bl.a. samler motivet ‘gynge-heste’. Et motiv, som har været og er ganske ‘fremmed’ for mange kunstnere. Frank-Ivo startede med et sende Helge et antal skitser og vi kan følge forløbet fra disse skitser frem til det færdige resultat, – et smukt kobberstik.

At betragte en mops som et kunstværk – er det normalt? Ja, selvfølgelig ja! En mops er mere end en hund. Den er en verdensanskuelse, et tegn på livskunst og livsstil og ikke først i det 21. århundrede, men lige siden den for første gang bliver nævnt i forbindelse med europæiske adelshuse i det 17. og 18. århundrede. Der udviklede sig en sand mopsmani, som også kom til udtryk i kunsten. Her tænker man i denne sammenhæng på de mops-figurer af Meissener og Höchster porcelæn.
Efter mopskultens ende i det 19. århundrede bliver den til en karikatur af en hund. ”Musen gør ingen fortræd. Mopsen gør gamle damer glade”, digter Wilhelm Busch. Omkring 1900 er mopsen sunket til niveauet af søde mopspostkort og de kendte Wiener bronzeskulpturer.

Fortsæt med at læse

Denne artikel præsenterer en noget usædvanlig udstilling på Frederikshavn Kunst-museum. Vi har her sikkert overskredet grænsen for anvendelse af exlibris i dette ords betydning, nemlig ’at markere en persons ejerforhold til bogen‘ (eller af NN’s bogsamling).
Udstillingen viser nemlig exlibris, der af papegøjens ejer netop er bestilt og – af anerkendte kunstnere – skabt til netop denne. Der er altså ikke tale om et motiv med ‚Coco‘ til dets ejers bøger!
Nu er det jo en kendt sag, at der indenfor exlibrisverdenen ikke findes det motiv, der ikke findes! Flora og Fauna indtager en ganske høj placering blandt motivønskerne, – altså selvfølgelig også en papegøje som motiv.
Der var da også nogle af de besøgende under fernisering den 8. oktober, som undrede sig over, at en papegøje står som ejer af en bog. Enkelte spøgfugle spurgte, hvilket sprog denne papegøje ikke alene talte, men også kunne læse!
På den anden side har netop denne udstilling medført, at de besøgende taler om exlibris, – for manges vedkommende sikkert for første gang. Som grafisk kunst betragtet falder udstillingen i manges smag og finder anerkendelse!

Fortsæt med at læse