– et forum for exlibriskunsten

Kunstnere

*21. februar 1884 i Kalk (Köln), … 1. november 1954 i Köln. Efter skolegang i Köln og Recklinghausen studerede han i Düsseldorf, Berlin og München. Fra 1907 virkede han igen i Köln som billedhugger. Parallelt hermed arbejdede han med sceneopsætninger ved Kölns teatre og i 1911 ved operafestivalen. I 1912 deltog han i ’Kölner Sonderbund-Ausstellung’ og i årene 1912 til 1926 var han ved siden af sit virke som bildende kunstner beskæftiget som scenograf i Essen, München, Berlin, Leipzig, Dortmund og Nürnberg.
I 1926 blev han udnævnt til professor i teatermaleri ved det statslige akademie for kunst og kunsthåndværk i Breslau. Wildermann skabte et meget omfangsrigt grafisk værk, som blev gengivet i en række publikationer, bl.a. ‚Parsifal‘, ‚Kalendarium‘, ,Die Offenbarung des Johannes‘, ‚Vor Damaskus‘, ‚Faustwirklichkeiten‘.
I 1922 udkom bogen ‚HANS WILDERMANN EX LIBRIS’, hvor den kendte tyske exlibrisekspert Richard Braungart bl.a. skriver: ”Det er for øvrigt ingen nedsættelse eller mindre værdsættelse af Wildermanns virke som maler og billedkunstner, når vi er af den opfattelse, at vi fra start og indtil i dag (1922) har betragtet hans grafik som den væsentligste del. Årsag hertil: åndfuldheden i hans kunst, eller bedre sagt hans kunstneriske ideer, hvor grafikken egner sig som det bedste udtryksmiddel. Naturligvis må man her ikke tænke på begrebet originalgrafik, selvom Wildermanns arbejder har et stort slægtskab med træsnittet. Det er de ikke, men er mangfoldiggjort gennem en zinkætsning eller gravure.
Opfattelsen af originalgrafik i vor tid er forvirrende, da karakteren af kunstnerens grafik – at den nemlig ’kun’ er reproduktionsgrafik – efter manges opfattelse er en værdi forringelse. For dem ville værdien af disse arbejder være betydelig højere, hvis der var tale om raderinger eller træsnit.
De her viste exlibris stammer fra Frederikshavn Kunstmuseum- og Exlibrissamlings omfattende arkiver.

Ebba Regitze Ellida Olga Holm, *29.5.1889 på Frederiksberg,… 30.11.1967 i København. Maler, grafiker, bogillustrator. Ebba Holm gik på Vilhelmine Bangs tegneskole 1906–08 og dimitteredes derfra til akademiet, som hun forlod med afgang 1913. På akademiet undervistes hun af Otto Bache, V. Irminger og Sigurd Wandel og lærte at male al fresco hos Joakim Skovgaard.

Ebba Holm rejste meget i udlandet og var navnlig gentagne gange (1913, 1921, 1926, 1930, 1932, 1935) i Italien, hvor hun studerede gammel italiensk malerkunst og bogkunst.

Hun malede landskabsbilleder, interiører og portrætter, og hendes hovedværker, Portræt af min Søster, 1914 og De tre Generationer, 1918 er smukke og rolige kompositioner, holdt i dæmpede grålige farver. Hun malede en del akvareller af italienske byer og af bjerglandskaber, og navnlig i disse sidste stræbte hun undertiden efter en dekorativ virkning.

Ebba Holm var opvokset i et kultur-præget hjem med stærk interesse for kunst og litteratur. Selv følte hun navnlig stærk tilknytning til Italien og italiensk kultur, som især gav sig til kende i hendes illustrationer til Dante og hendes serier af træsnit af helgener. 1928 udkom Johs. Jørgensens Dantestemninger illustreret med fire træsnit og 1929 (med tilskud af Ny Carlsberg fondet) Den guddommelige Komedie med over 100 linoleumssnit som hun havde arbejdet på gennem en længere årrække, for hvilken hun samme år blev belønnet med Dante Alighieris sølvmedalje. Disse arbejder er blevet kendt og værdsat også i Italien hvor Ebba Holm 1927 deltog i den internationale franciskanske udstilling (med seks træsnit over franciskanske motiver som belønnedes med den store sølvmedalje) og 1933 i en international udstilling i Firenze lyceum.

Foruden bogillustrationer har hun udført en del exlibris, og hendes udkast til bogbind og forsatspapir (udført hos Anker Kyster) viser udprægede dekora-tive evner. En tid dekorerede hun kera-mik hos Eifrig i Valby og gav desuden talrige udkast til korsstingsbroderier som blev udført af søsteren Ulla. Siden 1913 har Ebba Holm udstillet på Charlottenborgs forårsudstilling og har desuden deltaget i Grafisk kunstner-samfunds udstillinger. Hun var 1920 repræsenteret på Kvindelige kunstneres retrospektive udstilling og havde 1925 og 1932 separatudstillinger i Køben-havn og 1934 i Sorø. 1929 fik hun tildelt K. A. Larssens legat.

Denne tekst er i 1967 forfattet af kunsthistoriker Merete Bodelsen (1907-1986).

 

Illustrationerne i denne artikel stammer fra Frederikshavn Kunstmuseum, som har en udsøgt samling af Ebba Holms exlibris, heriblandt et meget stort antal skitser og udkast, der her vises for første gang offentligt.

Nobel art minute in size

mark_severin_1

Mark F. Severin (1906-1987) var en af Europas største kunstnere indenfor exlibris og har skabt omtrent 700 grafiske arbejder, udført som enestående kobberstik og trægravurer. Hans meget slanke og næsten 2 m høje skikkelse var synlig på mange exlibris møder rundt om i Europa og hans ekspertise kom også til udtryk gennem flere publikationer.
Blandt bøger og artikler af og om han kan nævnes: Making a bookplate. Mark Severin 1948, Pola Gauguin: Mark Severin, 1952, Your wood-engraving, Mark Severin 1953, Mark F. Severin en zijn werk, Frans Leytens 1954, L-Ex Libris Français, Albert Collart, No 75, 1964, Bonne Route, Mark Severin, 1966, Engraved Bookplates, Mark Severin & Anthony Reed, 1972, L’éventail, Tiburce, No 20-1973.
Sønnen Geoffrey Severin har 2014 på forlaget Yestoday udgivet en smuk bog med samtlige illustrationer inklusive forskellige udgaver af de enkelte gravurer. Bag i bogen er der en register både over ejerne, men også over de temaer, Severin har beskæftiget sig med. Netop tema/motiv registeret er en stor hjælp, når man går på jagt i kunstnerens mange pragtfulde exlibris.

mark_severin_2

Mark F. Severin (1906-1987) war einer der größten europäischen Künstler im Bereich des Exlibris. Er hat mehr als 700 Grafiken geschaffen, ausgeführt als Kupfer- oder Holzstiche. Seine schlanke und fast 2 m hohe Gestalt war deutlich zu sehen auf vielen Exlibris Begegnungen überall in Europa und sein Wissen wurde durch zahlreiche Veröffentlichungen einem interessierten Publikum zugänglich.
Unter den Veröffentlichungen von und über ihn können u.a. erwähnt werden: Making a bookplate. Mark Severin 1948, Pola Gauguin: Mark Severin, 1952, Your wood-engraving, Mark Severin 1953, Mark F. Severin en zijn werk, Frans Leytens 1954, L-Ex Libris Français, Albert Collart, No 75, 1964, Bonne Route, Mark Severin, 1966, Engraved Bookplates, Mark Severin & Anthony Reed, 1972, L’éventail, Tiburce, No 20-1973.
Der Sohn Geoffrey Severin hat 2014 im Verlag Yestoday ein sehr schönes Buch mit sämtlichen Illustrationen einschließlich verschiedener Ausgaben einzelner Gravuren veröffentlicht. Am Ende des Buches befinden sich Register mit sowohl Eignern als auch Themen/Motive der Exlibris. Eben diese Register sind eine wichtige Hilfe, wenn man in das Werk dieses hervorragenden Künstlers dringen will.

mark_severin_3

Jakubowski_2015.1

I byen Torun udkom i 2014 en smukke bog, der på glimrende vis præsenterer den kendte polske kunstner Wojciech Jakubowski. Han er en legende indenfor polsk exlibris, både som udøvende kunstner, men ikke mindst gennem sit engagement i forbindelse med de verdenskendte Biennaler i byen Malbork siden 1963! Bogen beskæftiger sig med exlibris, alle udført som kobberstik, fri grafik i både kobberstik og træsnit samt meget flotte smykker i sølv og rav, som kunstneren skabte i en periode på ca. 18 måneder.
Wojciech Jakubowski, der er født i 1929, er fortsat aktiv som kunstner!

En tysk kunstner og hans exlibris

2015_1_habl

Den utrættelige Jürgen Gürtzgen, en tysk samler og udgiver af mange kompetente bøger om kunstnere og deres exlibris, har igen begået et stort værk, denne gang om en af Hamborgs højt skattede kunstnere: Willy Habl. Bogen baserer sig på en samling tilhørende Jutta Bergengruen, datter af Gerhard Kreyenberg, en af Tysklands mest estimerede samlere.

Willy Paul Rudolf Habl blev født i byen Egeln 26. august 1888 og døde i Hamborg 18. oktober 1964. Habl fik den første undervisning inden for maleri og tegning ved kunsthåndværkerskolen i Kassel. Fra 1904 til 1908 var han i lære som litograf i Hamborg og studerede sideløbende ved byens kunsthåndværkerskole (i dag højskole for bildende kunst). I årene 1911 til 1914 blev det til mange studierejser i bl.a. det nordlige Italien, Ungarn, Rumænien og Balkan.

2015_1_habl_2

Habl var soldat i første verdenskrig og i 20’erne var han aktiv som medlem i diverse kunstcirkler i Hamborg. Fra 1925 til 1931 underviste han ved kunsthåndværkerskolen i Hamborg og har siden virket som selvstændig kunstner.

Frimærkegravøren, heraldikeren, exlibriskunstneren og maleren Johannes Britze

hjemmeside_britze

 

 

 

 

 

 

Bruno Nørdam har ugivet denne monografi om en af Danmarks kendte exlibriskunstnere. På 104 sider præsenterer han en kunstner, der i sin tid var en af exlibriskunstens kendte personligheder. Men bogen viser jo også med al tydelighed, at Johannes Britze var langt mere end det. Det er lykkedes Bruno Nørdam at tegne et meget udførligt billede og bogen bringer utrolig mange oplysninger, som vi her får ’serveret’ for første gang. Den lille bog indeholder et væld af gode illustrationer og helliger sig især Britzes virke indenfor filateli. Fortegnelsen over udstillingerne viser også hans anerkendelse som kunstner, idet han bl.a. er repræsenteret på KE 1923, 1925-26 og 1932 samt Charlottenborgs Forårsudstilling 1925, 1930, 1935-40, 1942-45! Britze mestrede også andre udtryksformer: træsnit, linoleumstryk, radering og tegning med farveblyant. Som Nørdam skriver: ’Kendetegnende for hans kunst var, at han aldrig gik på kompromis. Håndværket skulle være i orden’.

Bruno Nørdam: Frimærkegravøren, heraldikeren, ekslibriskunstneren og maleren Johannes Britze. En monografi. Forlaget Danmarks Filatelist Forbund. 1. udgave. 1. oplag 2014, 103 pag., karton.