– et forum for exlibriskunsten

Kunstnere

En tysk kunstner og hans exlibris

2015_1_habl

Den utrættelige Jürgen Gürtzgen, en tysk samler og udgiver af mange kompetente bøger om kunstnere og deres exlibris, har igen begået et stort værk, denne gang om en af Hamborgs højt skattede kunstnere: Willy Habl. Bogen baserer sig på en samling tilhørende Jutta Bergengruen, datter af Gerhard Kreyenberg, en af Tysklands mest estimerede samlere.

Willy Paul Rudolf Habl blev født i byen Egeln 26. august 1888 og døde i Hamborg 18. oktober 1964. Habl fik den første undervisning inden for maleri og tegning ved kunsthåndværkerskolen i Kassel. Fra 1904 til 1908 var han i lære som litograf i Hamborg og studerede sideløbende ved byens kunsthåndværkerskole (i dag højskole for bildende kunst). I årene 1911 til 1914 blev det til mange studierejser i bl.a. det nordlige Italien, Ungarn, Rumænien og Balkan.

2015_1_habl_2

Habl var soldat i første verdenskrig og i 20’erne var han aktiv som medlem i diverse kunstcirkler i Hamborg. Fra 1925 til 1931 underviste han ved kunsthåndværkerskolen i Hamborg og har siden virket som selvstændig kunstner.

Frimærkegravøren, heraldikeren, exlibriskunstneren og maleren Johannes Britze

hjemmeside_britze

 

 

 

 

 

 

Bruno Nørdam har ugivet denne monografi om en af Danmarks kendte exlibriskunstnere. På 104 sider præsenterer han en kunstner, der i sin tid var en af exlibriskunstens kendte personligheder. Men bogen viser jo også med al tydelighed, at Johannes Britze var langt mere end det. Det er lykkedes Bruno Nørdam at tegne et meget udførligt billede og bogen bringer utrolig mange oplysninger, som vi her får ’serveret’ for første gang. Den lille bog indeholder et væld af gode illustrationer og helliger sig især Britzes virke indenfor filateli. Fortegnelsen over udstillingerne viser også hans anerkendelse som kunstner, idet han bl.a. er repræsenteret på KE 1923, 1925-26 og 1932 samt Charlottenborgs Forårsudstilling 1925, 1930, 1935-40, 1942-45! Britze mestrede også andre udtryksformer: træsnit, linoleumstryk, radering og tegning med farveblyant. Som Nørdam skriver: ’Kendetegnende for hans kunst var, at han aldrig gik på kompromis. Håndværket skulle være i orden’.

Bruno Nørdam: Frimærkegravøren, heraldikeren, ekslibriskunstneren og maleren Johannes Britze. En monografi. Forlaget Danmarks Filatelist Forbund. 1. udgave. 1. oplag 2014, 103 pag., karton.

Thomas Arnel 1922-2010

arnel_4i1
Blandt de danske kunstnere, der også har udført exlibris, finder vi Thomas Arnel fra Aarhus. Han hørte ikke til de ’produktive’ indenfor området, men skabte en række meget spændende til dels surrealistiske exlibris. Blandt de meget spændende grafiske arbejder hører et antal erotiske raderinger, som er udsendt som en smuk lille publikation på eget forlag i 1964.

arnel_2i1
Den 25. februar 2010 skrev kunstneren Torben Mølgaard Andersen følgende smukke ord på sin hjemmeside: ’Jeg skærer en rune for Thomas Arnel. Maleren Thomas Arnel kæmper for sit sit liv i disse dage på et hospital. Han har været en inspiration for mig gennem mit liv, en stor kunstner, en storslået håndværker. Selvom han ikke er død endnu, og forhåbentlig vil genvinde kræfterne, føler jeg mig opfordret til at skære denne rune for ham’.

Da jeg føler, at Thomas Arnel indenfor exlibris kredse er gået ’lidt i glemmebogen’, bringer vi her uddrag af hans fine lille bog. Ellers er den eneste artikel om kunstnerens exlibris skrevet af Thomas Pedersen i Nordisk Exlibris Tidsskrift årgang 1956, side 51-53.

I 1950 udkom en beskeden mappe med otte smukke farvetræsnit af den polske grafiker Kazimierz Wiszniewski (1894-1962). Han hørte i en årrække til Polens førende kunstnere også på exlibrisområdet og er anført i Klaus Wittes Exlibris-Bibliographie euro-päischer Künstler med disse oplys-ninger: DEG Jb. 1951, S. 51; Hanrath II, S.25, 34, 38 (ill), 39, 50, 56; Severin&Reid, S. 175; Schutt-Kehm, S. 54, 389 (ill); Bauer-Katalog, S. 430, 432, 433 (ill); Gutenbergkatalog S. 66 (ill), 448, 449, Katalog Pfälz. LB, S. 298; Witte II, S. 184. Lex: Th.-B. XXXVI; Vol. V.

Af  Erik Skovenborg

Richard Rother blev født i 1890 i Bieber i bjerglandskabet Spessart, der mod vest afgrænser Franken-regionens vigtigste vindyrknings område, formet som en trekant af floden Main, med byen Würzburg i centrum. Det frankiske vinland byder på en rigdom af kunst og kultur og hyggelige landsbyer med bindingsværkshuse. Dette miljø kom til at præge Richard Rother både som menneske og som kunstner. I årene 1907-10 fik han undervisning i tegning og modellering som elev i ”Nürnberg Kunstgewerbeschule”, men det kneb med økonomien, og den unge studerende tilbragte mange timer med opgaver i de etablerede billedhuggeres værksteder i München og Frankfurt. 1910-13 studerede Rother som billedhugger ved Akademiet i München, men siden blev hans karriere afbrudt af 1. verdenskrig. Den unge soldat blev såret under felttoget i Champagne, hvor han dog benyttede lejligheden til at stifte bekendtskab med fransk vin.

Efter krigen etablerede Richard Rother sig som ung billedhugger og træskærer i vinbyen Kitzinger, og kun et tilfælde førte han over i den grafiske kunst. Et stærkt ønske om at udtrykke sin glæde over datteren Gertrauds fødsel fik Richard Rother til at skære sit første træsnit, som blev sendt ud til venner og bekendte. Træsnittet blev meget rost i byen ledsaget af talrige opfordringer til at satse på denne teknik til at skabe brugsgrafik. Det fik Richard Rother til at skifte kunstnerisk spor fra billedhugger til grafiker. Den beskedne kunstner var ikke god til at skrive regninger, men en årelang ansættelse som lærer ved ”Kunst- und Handwerkerschule Würzburg” sikrede ham det daglige brød. I 1957 modtog Richard Rother ”Deutscher Wein-kulturpreis”, og i 1975 fik han som 85-årig hjembyen Würzburgs kulturpris som påskønnelse for sin kunstneriske aktivitet, som i øvrigt fortsatte til kort før hans død i 1980.

En Schoppen Frankenvin

Franken er et af Tysklands 13 ”Anbaugebiete” (vindistrikter), hvor de frankiske vinbønder på skrænterne langs Mains bredder dyrker vin på 6.000 ha jord med muslingekalk, der giver optimale betingelser for druen Silvaner, som her opnår en kvalitet af verdensklasse. Frankerne er med rette stolte af deres vine og ”Bocksbeutel” flasken – det iøjefaldende kendetegn for Frankenvin. Bocksbeutel, det tyske ord for den sjove, dråbeformede flaske, betyder ”bukkepung”, og med lidt god vilje kan flasken da også minde om den pung, en gedebuk har mellem bagbenene.

Allerede Goethe elskede Frankenvin. ”Send mig endnu et par Würzburger, da ingen anden vin smager mig, og jeg bliver gnaven, når min sædvanlige yndlings drik er opbrugt”, skrev han i 1806 til sin kone Christiane. Hvis man i Franken bestiller en ”Schoppen”, får man serveret en kvart liter vin – altså 1/3 af en Bocksbeutel. Richard Rother bevarede livet igennem sin glæde ved vin og drak hver aften en Schoppen Silvaner. Han betragtede nærmest sine daglige glas vin som en slags medicin, og da han på et tidspunkt blev spurgt, hvordan han havde båret sig ad med at blive så gammel, svarede han: ”Hvad skal jeg sige? Jeg har ikke proppet mig med mad, har lagt røgen på hylden i tide, har passet mit arbejde og har aldrig nægtet mig selv en Schoppen Frankenvin”.

Et liv blandt druer og vinbønder

I det frankiske vinland smelter landskab, natur og kultur sammen i en enestående mangfoldig symbiose. De små vinbyer ligger som perler på en snor langs floden Main, befolket af borgere, hvis blod daglig blandes med vin i verdens gemytligste vinstuer. Den daglige omgang med egnens vinbønder, der kender til at arbejde i deres ansigts sved – men som også forstår at nyde frugten af deres arbejde ved et muntert høstgilde – var med til at forme kunstnerens livsrytme. Richard Rother blev en opmærksom iagttager af de mennesker, der havde deres arbejde i mark og kælder, og han brugte sin underfundige humor til at skildre vinbondens hverdag. Motiverne med vin dukkede op i bøger, exlibris, vinbrochurer og lokale restauranters spisekort. Så mange vinmotiver skaber man ikke uden selv at være en ven af vinen, og Richard Rother var i høj grad inspireret af den lokale Bochsbeutel såvel som dens indhold af Frankenvin.
Richard Rother skildrede sine mennesketyper helt nede på jorden, og han benytter ikke sit skarpe blik til en rolle som anklager eller dommer. Figurerne i hans motiver udstråler livsglæde og livsvisdom. Rothers træsnit griner ikke af vinbønderne, men ler sammen med dem – ikke med en høj, skrattende latter, men med den stille, hjertelige humor, som er frugten af en menneskelig udvikling. Hans arbejder viser en kunstner med et smil om læben, hvis humor ikke er spottende eller sarkastisk, og hvis hjerte står det frankiske vinlandskab og dets indbyggere nær.

Træsnittets mester

Træsnittet hører til de ældste af de grafiske metoder med en debut i slutningen af det 14. årh. og en blomstringsperiode i det 15. årh. Senere opstod træstikket, xylografien, men Rother brugte aldrig xylografens stikkel i det hårde endetræ, men skar troligt sine træsnit med enkle knive i langtræ. Det giver hans træsnit de livlige, let uregelmæssige, spidse streger, som kan minde om Middelalderens træsnit. Hans stil er enkel og kraftfuld, som det materiale, han skar sine motiver i. Rothers uddannelse som billedhugger satte sine spor i form af en klar og enkel komposition. Hvert motiv kan læses som en historie, men hvor ord var på sin plads, beherskede Rother kunsten at gøre bogstaverne til en del af træsnittets helhed; hans træsnit imponerer med bogstavernes klarhed og deres fordeling i forhold til billedmotivet. Farver og gråtoner hørte ikke til kunstnerens virkemidler; han forblev tro mod det opnåelige i træsnittets verden – en mester i begrænsningens kunst.

Processen med at føre den kunstneriske idé over på den hårde træflade kræver ikke kun fysisk styrke men også en øvet hånd og stor selvdisciplin. En forkert streg kan ikke viskes ud; en skåret linje bliver stående i endegyldig klarhed. Richard Rother forenede hjernens idérigdom og et skarpt øje med en sikker hånd og en suveræn teknisk kunnen, der lod hans mange, lystige indfald få frit spil på træfladen. Hans kunst er ærlig, næsten primitiv, i ordets positive betydning, i modsætning til kunstfærdig. Den, der vil skabe sin kunst ved at pløje furer i det hårde træ, gør det ikke let for sig selv; han må ønske klarhed og anspores af en stærk vilje til at udtrykke alt med den enkle streg. Med sin tekniske kunnen var Rother i stand til at skifte fra latter til gråd som et barn – et smil gennem tårer uden sentimentalitet. Det gav motiverne et liv, der taler for sig selv. I 1929 udgav han en mappe med 50 af sine arbejder under den træffende titel: ”Lachendes Holz” – det leende træsnit.

Brugskunst og exlibris

Ordet brugskunst står for mange kunstnere som et tungt åg, der hæmmer kunstnerens frihed – et bur for kunstens frie fugle. Man er tilbøjelig til at overse, at langt de fleste, store kunstværker, der er skabt i tidens løb, har været bestillingsværker, som gav kunstnere som Mozart smør på brødet. Et exlibris er per definition et bestillingsværk, hvor en bogejer giver sin udvalgte kunstner en opgave ledsaget af forskellige ønsker og direktiver. Richard Rother havde det alle dage fint med denne rollefordeling mellem kunstner og ”der Auftraggeber” – det tyske udtryk for kunden, der bestiller varen.  Rothers mangeartede produktion fra fødselsdagshilsner, bogillustrationer og reklamer til exlibris og fri grafik står som et fint symbol på betydningen af håndværket i kunsten.
Richard Rother så det som sin udfordring at vokse med den enkelte opgave og finde gode, kunstnerisk tilfredsstillende løsninger på bogejerens ønsker. Den gode exlibriskunstner må som Richard Rother besidde fire vigtige egenskaber:

Han skal beherske de tekniske krav, som det lille format stiller, til fuldkommenhed.
Som en talentfuld musiker skal han bestandig kunne skabe nye variationer over et givet tema.
Hans viden og idérigdom skal kunne finde original anvendelse for ejerens navn og fag med det formål, at gøre exlibrismotivet personligt og give det et særligt præg.
En kreativ kunstnerhjerne, hvor de enkelte indfald udtænkes med humor som glidecreme for fantasien, samtidig med at motivet holdes fri af det sødladnes forræderiske klippeskær.

Leende træ

Et gennemsyn af litteraturen om Richard Rother og hans kunst (se bibliografien) viser hvor flittig og produktiv er kunstner han var, hvor mangesidige og varierede arbejdsopgaver han påtog sig, hvor idérigt han arbejdede og hvordan han livet igennem forstod at væve humor ind i de fleste motiver som en gylden tråd. Richard Rother var et beskedent menneske og en stor kunstner, som oplevede personlig modgang, men som aldrig drak af ærgrelsernes bæger; Rother var ikke kun kunstner men også livskunstner. I sine motiver kan Rother ikke skjule sine dybe rødder i den frankiske hjemstavn, hvor han inviterer os med på en spadseretur gennem Frankens landskab og byder på et bæger Frankenvin i en af de små vinstuer. Richard Rother var en god iagttager, og han forstod bedre end de fleste kunstnere at give udtryk for situationer og følelser gennem sin træskærerkniv og sit leende træ.

Udkast til et exlibris

Klaus Rödel

Kort tid før Richard Rothers død kom jeg i kontakt med ham angående et exlibris til mig. På dette tidspunkt var han meget beskæftiget og bad om ’henstand’. Jeg foreslå at anvende et af hans mange dejlige træsnit med vinmotiv, der blev skabt som illustrationer, og resultatet blev de seks her viste ’prøver’.
Uheldigvis skete der ingen afklaring før Rother’s død og et senere forsøg på at få copyright hos hans datter, gav heller intet resultat. Derfor har jeg aldrig anvendt disse exlibris. De vises her udelukkende i forbindelse med Erik Skovenborgs artikel om kunstneren.

Som altid den første weekend i juni var også i år den imponerende middelalderborg Marienburg (Malbork) skueplads for den internationale biennale, der om noget repræsenterer det bedste af nutidens exlibriskunst. Selve atmosfæren på denne fantastiske middelalderborg ved floden Nogat godt 40 km øst for Gdansk, som var hjemsted for tyskridderordenen, skaber en ramme om denne begivenhed, der bevirker, at man ganske enkelt føler sig godt tilpas. En stor kontrast mellem den storslåede arkitektur og nutidens kleingrafik.

Det var ikke let for juryen, som også jeg er medlem af gennem de seneste 12 år, i februar at vælge blandt de indsendte arbejder af næsten 500 kunstnere! Efter en indgående bedømmelse fik ca. 400 exlibris af 175 kunstnere en plads på biennalen.
De første tre priser gik til Konstatin Kalynovych (UA), Jíři Brázda (CZ) og Josef Werner (D). Endvidere blev der uddelt 7 andre priser samt 8 medaljer.
Det fremragende katalog (220 sider) kan købes for ca. 12 € + forsendelse direkte fra museet. Museum Zamkowe w Malborku, Starocinska 1, PL 82-200 Malbork, Polska/Polen.  www.zamek.malbork.pl.
For tiende gang var denne biennale også kombineret med et internationalt møde af kunstnere og samlere. Her var ca. 130 deltagere fra 14 lande samlet under festlige former, fra Hong Kong til Finland og Israel. Desværre har Schengenaftalen bevirket, at de tidligere så talrige exlibrisvenner fra Belarus, Rusland og Ukraine på grund af visaproblemer kun var sparsomt repræsenteret.

Netop dette møde udmærker sig gennem en hel speciel stemning, som skabes af middelalderborgens nærmest voldsomme omfang, hvor bl.a. bytte-aktiviteten foregår i det oprindelige våbenarsenal. Selve udstillingen foregår i en af borgens mange sale og virkningen er helt unik: gotiske hvælvinger og små grafiske arbejder bag glas og ramme!
Marienborg har siden den første biennale i 1963 udviklet sig til en af Polens største seværdigheder og er omfattet af UNESCOs liste over verdens kulturarv. Det skyldes ikke mindst museets direktør Marius Mierszwinski, der næste år kan fejre sit 25 års jubilæum.
Biennalens festlige åbning med uddeling af priserne og ikke mindst en fantastisk aften med spisning, musik og dans er en uforglemmelig oplevelse indenfor exlibrisverdenen. Overvældende er også, at deltagelsen er gratis og i modsætning til år tilbage findes der nu en række gode hoteller til særdeles rimelige priser.
Biennalen vises, ligesom de foregående seks, i 2012 på kunstmuseet i Frederikshavn i samarbejdet med byens bibliotek fra den 16. juni til den 12. august.