– et forum for exlibriskunsten

Kunstnere

Som på næsten alle områder er det nu også exlibriskunsten, som kineserne har kastet sig over. Siden den internationale kongres i 2008 har der været mange udstillinger – også internationale – og der er stor aktivitet i de tre kinesiske selskaber, der på forskellig vis beskæftiger sig med exlibris. Særligt aktiv er ’Shanghei Fu Xian Zhai Exlibris Society’ med dets præsident Wang Rong. Selskabet arrangerer i efteråret ’The 5th Shanhai Fu Xian Zhai Exlibris Invitation Competition and Collection Exhibition of 2011’.
I Belgien vises i det international exlibriscentrum Sint-Niklaas en stor og repræsentativ udstilling med en af tidligere tiders meget kendte kunstnere, Nelly Degouy. Udstillingen vises fra juni til december.
I Polen var den pragtfulde middelalderborg Marienborg (Malbork) den første weekend i juni skueplads for den XXIII internationale exlibris biennale med deltagelse af godt 100 kunstner og samlere.
Det tyske exlibris selskab afholdt sit traditionsrige årsmøde i den lille men smukke by Herdecke godt 200 deltagere fra 14 lande, – nærmest en international kongres.

Kongres i Kina igen i 2016?

Som på næsten alle områder har Kina også fået ’smag’ for at være størst. Vi har modtaget et brev fra præsidenten af the Shanghai Fu Xian Zhai Ex-libris Society (SFXZ) med følgende indledning:

’Shanhai Fu Xian Zhai Exlibris Society has been the new member of FISAE in 2010. We will hold a grand International Exlibris Exhibition in 2011. It will be prepared for applying the 36th FISAE Congress in Shanghai in 2016.’

Som tidligere oplyst, afholdes den næste kongres 2012 i Nantali/Finland og for 2014 har det catalonske exlibris selskab præsenteret planer for en kongres. Det vil så vise sig, om kineserne i Finland officielt vil ansøge (og eventuelt også få!) en kongres. Måske kan der findes også andre interesserede selskaber!

 

Den polske orden ’Den hvide Ravn’ tildelt Klaus Rödel

Polen har en lang tradition indenfor bibliofili og trods mange vanskeligheder i landets kommunistiske fortid har de bibliofile samlere forstået at holde fanen højt. Landets vel nok mest respekterede bibliofile orden er Orderu Białego Kruka (Ordenen Den hvide Ravn) i byen Lublin.
De bibliofile traditioner går helt tilbage til 1926, men efter 2. verdenskrig blev ordenen grundlagt i 1952. Blandt medlemmerne er bl.a. kunstnerne Zbigniew Jóźwik og Wojciech Jakubowski samt en række polske forfattere, deriblandt Andrzej Ryszkiewicz, en af de største exlibrissamlere og –kendere.

I forbindelse med den XXIII Internationale Exlibris Biennale i Malbork blev vores næstformand og utrættelige redaktør Klaus Rödel hædret med endnu en hædersbevisning og optaget som nr. 34 i Den polske orden: `Den hvide Ravn´. Årsagen hertil er hans mangeårige kontakt og samarbejde med polske kunstnere og samlere, men især hans mange publikationer om polsk exlibriskunst. Det var jo Klaus, der på baggrund af Helmer Fogedgaards mange forbindelser til især tjekkiske og polske kunstnere begyndte en systematisk udgivelse af kunstermonografier, – således flere end 20 bøger om polske kunstnere.
Det var også det polske exlibris, der blev behandlet i bind 1 i serien ’Det moderne europæiske exlibris efter 1950’, der var planlagt som en generel oversigt over nutidig exlibriskunst. Desværre var det økonomisk umuligt at gennemføre projektet i sin helhed, så der kun udkom tre bind i alt (Polen, Tjekkiet, Slovakiet).
På middelalderborgen Malbork (Marienburg) er det meget traditionsrigt og festligt, hvor overrækkelserne foregår under særdeles flotte forhold. Selve ceremonien foregik i forbindelse med exlibris biennalens prisuddeling, hvor mange af kunstnerne var til stede. ’Stormestersalen’, et pragtfuldt lysfyldt rum med plads til et par hundrede mennesker, dannede rammen om dette højdepunkt af næsten tre dages aktiviteter. Samtidig med biennalen var der et internationalt exlibrismøde, hvor der var godt 100 deltagere fra 17 lande. Et problem i år er Schengen aftalen, der bevirker, at kunstnere fra bl.a. Rusland, Hviderusland og Ukraine, der jo hører til de bedste blandt de nulevende exlibriskunstnere, skal have visum, – hvilket viser sig ofte som næsten umuligt at opnå.
Den XXIII biennale vises lige som de tre foregående i 2012 på Frederikshavn Kunstmuseum, til glæde for mange, der ikke kunne deltage i de storslåede rammer, Malbork Castle byder på. Til og med var vejret forrygende!
Et rigtigt stort til lykke, Klaus, med denne fornemme udmærkelse, der jo også er af betydning for Dansk Exlibris Selskab.

Helge Larsen

Endnu engang beklager jeg, at det heller ikke i år er muligt for mig at kunne deltage i årsmødet, der jo i år afholdes i København, men et for lang tid siden fastlagt seminar i Sydamerika kommer desværre i vejen.

Vi må desværre konstatere, at også 2010 har været et ’traditionelt’ år, ikke mindst på grund af, at der heller ikke i dette år har været en nævneværdig tilgang til foreningen – og at gennemsnitsalderen desværre fortsat stiger.

Det positive er, at hjemmesiden fungerer fortsat fint og forbindelsen til FISAE’s hjemmeside bevirker, at vi er i kontakt med samlere og kunstnere i mange lande og således forsat ’er med’. Også i år en stor tak til Susanne og Kim Sleiborg for vedligehold af denne meget spændende og oplysende hjemmeside.

Ligeledes er både Nordisk Exlibris Tidsskrift og Exlibris-Nyt udsendt fire gange, om end det sidste nummer var lidt forsinket.
2011 var også året, hvor der blev afholdt en international exlibris kongres, – denne gang i det eksotiske Istanbul/Tyrkiet. Kongressen blev afholdt på universitetet under ledelse af professor Hasip Pektas, der med en gruppe kunststuderende skabte rammen om et særdeles vellykket arrangement med deltagelse af samlere og kunstnere fra hele verden, – ikke mindst Kina. DES og Danmark var repræsenteret ved Helge Larsen og Klaus Rödel. Det er jo også disse to, der deltager på andre internationale exlibrissammenkomster, som f.eks. det tyske årsmøde, der blev afholdt i Erkner, en lille by tæt på Berlin.

Desværre måtte Julearrangementet i København aflyses på grund af vejret, – det var umuligt at nå frem og denne usikkerhed bevirkede, at reservering af lokalet i stiftelsen måtte afbestilles.

Jeg ønsker alle deltagere i årsmødet en rigtig dejlig dag og gode oplevelser

 

Århus april 2011
Erik Skovenborg