– et forum for exlibriskunsten

Nyheder

Når vi overhovedet kan udsende NET og Nyt trods Corona-krisen, skyldes det først og fremmest den indsats, der ydes fra Frederikshavn Kunstmuseum i forbindelse med Dansk Exlibris Selskab. DES’ ganske omfattende exlibris samling befinder sig i museets arkiv og det har været muligt for museets medarbejdere fra tid til anden at finde informationer til glæde for interesserede brugere, – ikke så sjældent endda fra udlandet.
Corona-krisen har jo blandt så meget andet stor betydning for alt foreningsliv med aflyste arrangementer af enhver art, ikke mindst inden for kulturlivet. Som vi oplyser i NYT, udskydes DES’ årsmøde til senere på året. Det samme glæder for mange andre selskaber verden over. Det tyske selskab f.eks. har udskudt deres generalforsamling, der skulle finde sted i byen Bad Bramstedt ikke så langt fra Danmark, til midt i november. Disse møder har i de senere år udviklet sig til nærmest internationale kongresser med næsten 300 deltagere fra hele verden.
Om den internationale kongres, som skal finde sted i London i begyndelsen af august, kan gennemføres, er på nuværende tidspunkt ikke givet, – man kan vel kun håbe på det. Der har jo været en del problemer med at flytte den fra Cambridge, hvor der ikke i tide kunne skabes garanti for, at hele det College, hvor den skulle arrangeres i, kunne blive fyldt.

Jørgen Lindhardt (Rasmussen)
21.10.1941 – 19.01.2020

I begyndelsen af 2020 mistede Dansk Exlibris Selskab et medlem, der siden midten af 60’erne er sat sit præg på foreningen: Jørgen Lindhardt. En engageret person, en god kunstner og en god ven. Vi blev medlem omtrent på samme tid, hørte dengang til de yngste og forblev – som Jørgen udtrykte det – gennem flere årtier ved med at være, om ikke de yngste, så dog iblandt dem.
Jørgen var i mange år ansat på Zoologisk Museum og aktiv som billedkunstner og ikke mindst exlibriskunstner. Hans arbejder er præget af arbejdet på museet, ikke mindst tematisk. Hans enkle stil skabte gennem en meget karakteristisk ’håndskrift’ hurtigt interesse blandt samlere, ikke kun i Danmark, men også i udenlandske kredse. Da jeg præsenterede ham i det tyske exlibrisselskabs årbog 1972, med et antal originale bilag (4 exlibris i farver og en stor fri farvegrafik som frontispice), var det et væsentligt bidrag om dansk exlibriskunst og faldt i god smag, ikke kun i Tyskland, men takket være de mange udenlandske medlemmer i DEG også i hele Europa. (I årbog 1971 havde jeg for øvrigt præsenteret en anden dansk exlibriskunstner, Christian W. Bauditz, ligeledes med frontispice og originale farvebilag).
Specielt den sidste halvdel af 60’erne, 70’erne og langt ind i 80’erne var der i Dansk Exlibris Selskab en livlig aktivitet med hensyn til møder og udstillinger og Jørgen kunne bruge sin erfaring og var en aktiv medspiller. Efter årene på Zoologisk Museum søgte han nye udfordringer og fik dem ved at flytte til Zoologisk Have i København hvor han virkede som zoo-designer, et arbejde, der ikke bare var beskæftigelse, men lidenskab. En flytning han aldrig fortrød.

Efter årene i Herlev flyttede han 1996 til Slagslunde (Stenløse), hvor han for seks år siden blev ramt af kræft, som han – stærkt støttet af hustruen Inge – har kæmpet indædt imod, indtil han den 19. januar i år tabte denne kamp. Vi vil mindes Jørgen som det altid veloplagte, altid hjælpsomme og åbne medlem, et menneske, man kun kunne holde af og – ikke mindst for mig – en god ven og ’kampfælle’ ud i exlibriskunsten.

Österreichisches Jahrbuch für Exlibris und Gebrauchsgraphik Band 70 2017-2019

ÖEG – Wien 2019 – 216 pag. – ISBN 978-3-95044249-1-1 – Paperback. Selvom det fortsat hedder årbog udsendes det kun hvert andet år af det østrigske exlibris selskab (ÖEG), – både af økonomiske og redaktionelle grunde. ÖEG udgivet et meget fyldigt og fornyelig særdeles moderniseret medlemsblad Mitteilungen, som er inkluderet i selskabets kontingent. Årbogen kan købes af medlemmerne, men til en efter danske forhold særdeles rimelig pris, 35,00 € + porto. Fortsæt med at læse

Når vi i NET forsøger at bringe teksten eller en del af tekst på ét fremmedsprog er det i et forsøg på at nå ud til omverdenen. Selv de smukkeste publikationer bliver til rene billedbøger når læseren ikke forstår noget som helst af indholdet.
I 2006 udkom en bog i Finland, der præsenterede interessante exlibris Pienestä suurta – Suuresta pientä Pennti Kaskipuron exlibriksiä. Hvis denne smukke bog kun var på finsk, så kunne man se exlibris, – intet andet. Men heldigvis var der en komplet engelsk tekst, og så er bogen en vigtig del af et fagbibliotek.
Det tjekkiske exlibrisselskab Spolek sbĕratelů a přatel exlibris udsender både en årbog og et smukt medlemsblad, udelukkende på tjekkisk, men mange artikler, sikkert interessante, men kun for læsere, der kan sproget.
I 2008 og 2018 udgav SSPE to fremragende bøger i anledning af hhv. 90 og 100 år: Současní tvůrci exlibris z okruhu SSPE (nuværende skabere af SSPE exlibris) og České Sbĕratelství Exlibris v Datech (Tjekkisk indsamler exlibris i data?). I 2019 er smuk bog Sborník pro exlibris a drobnou grafiku (Proces for exlibris og lille grafik). Titlerne er ’oversat’ via Google.
Pragtfulde bøger, men til hvilken nytte for os, der ikke taler eller læser tjekkisk? Rene billedbøger med fine reproduktioner, men….? En, omend beskeden, sammenfatning på tysk eller engelsk ville være en stor hjælp

Gerrit Jan Rhebergen
Noblis Cahier 12 – Gerrit Jan Rhebergen (1915-20029. Verzamelaar en grafiekpromotor. ISBN 978 94 90847 19 7. 96 sider. Udgivet af det hollandske exlibris selskab.

Foruden sit medlemsblad, der udkommer 4 x årligt, udgiver det hollandske exlibris selskab også en gang om året en såkaldt Noblis Cahier med et bestemt emne. Denne 12. udgave beskæftiger sig med en af exlibris verdens store samlere og publicist: G.J. Rhebergen. I Danmark udkom som en af de vigtige bøger på området bogen Lou Strik Houtgraveur på forlaget Exlibristen i 1981. Samtlige illustrationer, exlibris og fri grafik er trykt med de originale stokke. Det er dog de langt over 100 artikler i mange tidsskrifter, første og fremmest i det hollandske Exlibriswereld, men også f.eks. i Nordisk Exlibris Tidsskrift (Jan van Doorn 1963, Maarten de Jong 1964, Lou Strik 1967), der har gjort hans navn kendt verden over.
Jan Rhebergen hørte i begyndelsen af mine første år med exlibris til de absolut førende i Europa og blev hurtigt en af de flittige ’byttepartnere’, der bidrog til min ’opdragelse’ på området og var med til at sikre, at samlingen fik en stedse forbedret kvalitet. Foruden hollandske og belgiske kunstnere promoverede han især kunstnere fra det daværende Tjekkoslovakiet og Polen.
Denne publikation sætter kunstneren et værdigt og varigt minde.

Der Hahn im Exlibris
Ausgewählte Exlibris der Sammlung Reinhard Thiem
Ein Katalog zur Ausstellung. Schriften des Internationalen Exlibris-Zentrum Mönchen-Gladbach. Band 5. 32 sider. Daniel.Thevessen@Moenchengladbach.de.

I juli 2018 modtog det Internationale Exlibris-Zentrum der Stadtbibliothek Mönchengladbach en samling på omkring 1.600 grafiske arbejder af enken efter exlibrissamleren Reinhard Thiem (1935-2017). Tyngdepunktet var hanen som motiv, frem for alt på grund af familiens høns i deres baghave. Samlingen blev i den mellemliggende tid bearbejdet og biblioteket følte behov for, at præsentere et udvalg i en udstilling med tilhørende katalog.
Kataloget fortæller lidt om samleren samt om hanen som symbol for forskellige egenskaber. Endvidere fortælles om hanen inden for heraldikken og som grundlag for beboelser og navne (Hahn, Hagen, Hahnenburg). Ligeledes hanen i legender, sagn og eventyr. Hanen finder vi også i det kinesiske horoskop og inden for kristen- og jødedommen.

Ein Sammlerleben in Bildern
Die Exlibris des Dr. Gernot Blum – Band 1
Ein Katalog des Internationalen Exlibris-Zentrums der Stadtbibliothek Mönchengladbach. 116 Seiten mit 100 Abbildungen. Hard cover. Kan købes hos Amazon og gennem boghandelen.

Daniel Thevessen fra biblioteket skriver bl.a.: I 2013 skænkede dr. Blum sin exlibrissamling til byen Mönchengladbachs bibliotek. Dermed blev grundstenen lagt til det internationale exlibris centrum MG, som bl.a. har oprettet en databank til fri afbenyttelse: exlibrisportal.moenchengladbach.de. Samlingen rummer ca. 150.000 exlibris samt 537 personlige exlibris til familien Blum, skabt af kendte kunstnere fra mange lande.
Med dette bind kaster vi er blik på over 30 års samleaktivitet og kan betragte 100 exlibris af flere end 50 kunstnere. I en udstilling på biblioteket vises indtil ultimo 2019 udvalgte exlibris.

Carla Fusi Incisioni

Katalog med tekst af Luigi Bernardi. 74 sider. Gengiver raderinger med fri grafik (landskaber og figurer) samt exlibris. Carla Fusi er født i 1961 og uddannet ved akademiet for de skønne kunster i Firenze.  Hun har modtaget en række priser og haft mange udstillinger i Italien og udlandet, bl.a. i Danmark på Frederikshavn Kunstmuseum.

 

Rudolf Mülli (1882-1962)
Ein Zürcher Künstler und seine Exlibris
Jahresgabe des Schweizerischen Ex Libris Clubs (SELC) Nr. 57/2019. Text: Peter Cornelius Claussen & Anna Stiefel. 60 sider, format DIN A4, hæftet. 200 eksemplarer.

Gennem mange år har det forholdsvis lille exlibris selskab i Schweiz, SELC, udsendt en årbog, der som regel er helliget én kunstner. I år er det Rudolf Mülli, som i dag er forholdsvis lidt kendt uden for Schweiz, Tyskland og Østrig. Der er udgivet en opus-liste allerede i 1983, der omfatter 35 exlibris.  Den smukke årbog 2019 gengiver 68 exlibris i en fortræffelig kvalitet og rummer to meget fine tekster.
Det er en fornøjelse at se, hvordan det lille exlibris selskab har kræfter til at udsende en så smuk publikation til glæde for samlere i både Schweiz og udlandet.

Karin Birgitte Lund
på Sophienholm

Vort medlem Birgitte Beck Wested ringede mig op og fortalte om en fantastiske udstilling på Sophienholm med en kunstner, der oven i købet var i hænderne på alle dansker – på de nye pengesedler. Karin Birgitte Lund. Var det ikke værd at skrive om i NET?, selvom udstillingen er slut inden NET når ud til læserne. Heldigvis var også denne udstilling ledsaget af et frem-ragende katalog, som gør det muligt at berette om den post mortem.
Desværre nåede jeg ikke til København før udstillingen sluttede, men det var muligt at købe kataloget, der er en utrolig smuk tilrettelagt og udført publikation, absolut i den bedste ende af ’katalogverdenen’. Det er en fornøjelse at læse teksten og illustrationerne, selvom det sikkert er en lidt fattig erstatning af at havde set originalerne på museet. Fortsæt med at læse

1 2 3 22