– et forum for exlibriskunsten

Nyheder

Österreichisches Jahrbuch für Exlibris und Gebrauchsgraphik Band 70 2017-2019

ÖEG – Wien 2019 – 216 pag. – ISBN 978-3-95044249-1-1 – Paperback. Selvom det fortsat hedder årbog udsendes det kun hvert andet år af det østrigske exlibris selskab (ÖEG), – både af økonomiske og redaktionelle grunde. ÖEG udgivet et meget fyldigt og fornyelig særdeles moderniseret medlemsblad Mitteilungen, som er inkluderet i selskabets kontingent. Årbogen kan købes af medlemmerne, men til en efter danske forhold særdeles rimelig pris, 35,00 € + porto. Fortsæt med at læse

Når vi i NET forsøger at bringe teksten eller en del af tekst på ét fremmedsprog er det i et forsøg på at nå ud til omverdenen. Selv de smukkeste publikationer bliver til rene billedbøger når læseren ikke forstår noget som helst af indholdet.
I 2006 udkom en bog i Finland, der præsenterede interessante exlibris Pienestä suurta – Suuresta pientä Pennti Kaskipuron exlibriksiä. Hvis denne smukke bog kun var på finsk, så kunne man se exlibris, – intet andet. Men heldigvis var der en komplet engelsk tekst, og så er bogen en vigtig del af et fagbibliotek.
Det tjekkiske exlibrisselskab Spolek sbĕratelů a přatel exlibris udsender både en årbog og et smukt medlemsblad, udelukkende på tjekkisk, men mange artikler, sikkert interessante, men kun for læsere, der kan sproget.
I 2008 og 2018 udgav SSPE to fremragende bøger i anledning af hhv. 90 og 100 år: Současní tvůrci exlibris z okruhu SSPE (nuværende skabere af SSPE exlibris) og České Sbĕratelství Exlibris v Datech (Tjekkisk indsamler exlibris i data?). I 2019 er smuk bog Sborník pro exlibris a drobnou grafiku (Proces for exlibris og lille grafik). Titlerne er ’oversat’ via Google.
Pragtfulde bøger, men til hvilken nytte for os, der ikke taler eller læser tjekkisk? Rene billedbøger med fine reproduktioner, men….? En, omend beskeden, sammenfatning på tysk eller engelsk ville være en stor hjælp

Gerrit Jan Rhebergen
Noblis Cahier 12 – Gerrit Jan Rhebergen (1915-20029. Verzamelaar en grafiekpromotor. ISBN 978 94 90847 19 7. 96 sider. Udgivet af det hollandske exlibris selskab.

Foruden sit medlemsblad, der udkommer 4 x årligt, udgiver det hollandske exlibris selskab også en gang om året en såkaldt Noblis Cahier med et bestemt emne. Denne 12. udgave beskæftiger sig med en af exlibris verdens store samlere og publicist: G.J. Rhebergen. I Danmark udkom som en af de vigtige bøger på området bogen Lou Strik Houtgraveur på forlaget Exlibristen i 1981. Samtlige illustrationer, exlibris og fri grafik er trykt med de originale stokke. Det er dog de langt over 100 artikler i mange tidsskrifter, første og fremmest i det hollandske Exlibriswereld, men også f.eks. i Nordisk Exlibris Tidsskrift (Jan van Doorn 1963, Maarten de Jong 1964, Lou Strik 1967), der har gjort hans navn kendt verden over.
Jan Rhebergen hørte i begyndelsen af mine første år med exlibris til de absolut førende i Europa og blev hurtigt en af de flittige ’byttepartnere’, der bidrog til min ’opdragelse’ på området og var med til at sikre, at samlingen fik en stedse forbedret kvalitet. Foruden hollandske og belgiske kunstnere promoverede han især kunstnere fra det daværende Tjekkoslovakiet og Polen.
Denne publikation sætter kunstneren et værdigt og varigt minde.

Der Hahn im Exlibris
Ausgewählte Exlibris der Sammlung Reinhard Thiem
Ein Katalog zur Ausstellung. Schriften des Internationalen Exlibris-Zentrum Mönchen-Gladbach. Band 5. 32 sider. Daniel.Thevessen@Moenchengladbach.de.

I juli 2018 modtog det Internationale Exlibris-Zentrum der Stadtbibliothek Mönchengladbach en samling på omkring 1.600 grafiske arbejder af enken efter exlibrissamleren Reinhard Thiem (1935-2017). Tyngdepunktet var hanen som motiv, frem for alt på grund af familiens høns i deres baghave. Samlingen blev i den mellemliggende tid bearbejdet og biblioteket følte behov for, at præsentere et udvalg i en udstilling med tilhørende katalog.
Kataloget fortæller lidt om samleren samt om hanen som symbol for forskellige egenskaber. Endvidere fortælles om hanen inden for heraldikken og som grundlag for beboelser og navne (Hahn, Hagen, Hahnenburg). Ligeledes hanen i legender, sagn og eventyr. Hanen finder vi også i det kinesiske horoskop og inden for kristen- og jødedommen.

Ein Sammlerleben in Bildern
Die Exlibris des Dr. Gernot Blum – Band 1
Ein Katalog des Internationalen Exlibris-Zentrums der Stadtbibliothek Mönchengladbach. 116 Seiten mit 100 Abbildungen. Hard cover. Kan købes hos Amazon og gennem boghandelen.

Daniel Thevessen fra biblioteket skriver bl.a.: I 2013 skænkede dr. Blum sin exlibrissamling til byen Mönchengladbachs bibliotek. Dermed blev grundstenen lagt til det internationale exlibris centrum MG, som bl.a. har oprettet en databank til fri afbenyttelse: exlibrisportal.moenchengladbach.de. Samlingen rummer ca. 150.000 exlibris samt 537 personlige exlibris til familien Blum, skabt af kendte kunstnere fra mange lande.
Med dette bind kaster vi er blik på over 30 års samleaktivitet og kan betragte 100 exlibris af flere end 50 kunstnere. I en udstilling på biblioteket vises indtil ultimo 2019 udvalgte exlibris.

Carla Fusi Incisioni

Katalog med tekst af Luigi Bernardi. 74 sider. Gengiver raderinger med fri grafik (landskaber og figurer) samt exlibris. Carla Fusi er født i 1961 og uddannet ved akademiet for de skønne kunster i Firenze.  Hun har modtaget en række priser og haft mange udstillinger i Italien og udlandet, bl.a. i Danmark på Frederikshavn Kunstmuseum.

 

Rudolf Mülli (1882-1962)
Ein Zürcher Künstler und seine Exlibris
Jahresgabe des Schweizerischen Ex Libris Clubs (SELC) Nr. 57/2019. Text: Peter Cornelius Claussen & Anna Stiefel. 60 sider, format DIN A4, hæftet. 200 eksemplarer.

Gennem mange år har det forholdsvis lille exlibris selskab i Schweiz, SELC, udsendt en årbog, der som regel er helliget én kunstner. I år er det Rudolf Mülli, som i dag er forholdsvis lidt kendt uden for Schweiz, Tyskland og Østrig. Der er udgivet en opus-liste allerede i 1983, der omfatter 35 exlibris.  Den smukke årbog 2019 gengiver 68 exlibris i en fortræffelig kvalitet og rummer to meget fine tekster.
Det er en fornøjelse at se, hvordan det lille exlibris selskab har kræfter til at udsende en så smuk publikation til glæde for samlere i både Schweiz og udlandet.

Karin Birgitte Lund
på Sophienholm

Vort medlem Birgitte Beck Wested ringede mig op og fortalte om en fantastiske udstilling på Sophienholm med en kunstner, der oven i købet var i hænderne på alle dansker – på de nye pengesedler. Karin Birgitte Lund. Var det ikke værd at skrive om i NET?, selvom udstillingen er slut inden NET når ud til læserne. Heldigvis var også denne udstilling ledsaget af et frem-ragende katalog, som gør det muligt at berette om den post mortem.
Desværre nåede jeg ikke til København før udstillingen sluttede, men det var muligt at købe kataloget, der er en utrolig smuk tilrettelagt og udført publikation, absolut i den bedste ende af ’katalogverdenen’. Det er en fornøjelse at læse teksten og illustrationerne, selvom det sikkert er en lidt fattig erstatning af at havde set originalerne på museet. Fortsæt med at læse

Prof. Dr. Wolfram Körner

20.11.1920 – 22.6.2019

Med Wolfram Körners død mistede vi en af de meget profilerede samlere, – ikke kun indenfor exlibriskunsten. Hans virke som anerkendt kirurg og læge inden for tropemedicin gjorde det muligt for ham både at samle og udstille erotisk kunst.
Wolfram Körner var drivkraften bag det bibliofile Pirckheimer-Gesellschaft, som ikke mindst på grund af hans indflydelse, kunne holde sig relativ selvstændig inden for det officielle statslige ’Kulturbund der DDR’. Han bidrog til selskabets tidsskrift Marginalien med mange artikler siden hæfte 13 og var dets redaktør fra hæfte 101. Endvidere var han selskabets formand fra 1981 til 1994.
Efter omvæltningerne i 1990 var det ikke mindst takket være hans indsats, at det lykkedes for selskabet at overleve. Wolfram Körner var ikke en person, der skjulte sine skatte, men viste dem frem og begejstrede mange og fik dem til at interesse sig for kunsten i alle dets aspekter.
Vores indbyrdes forbindelse var intens, et samlervenskab, der førte til en række publikationer på mit forlag Exlibristen, til glæde for mange exlibrisinteresserede. I samarbejde med Rainer Kabelitz og Albrecht Scholz, to respekterede tyske samlere, udkom en meget omfattende bog om den kendte tyske kunstner Walter Helfenbein: Walter Helfenbein – Illustriertes Werk-verzeichnis. I samme forbindelse udkom der en særskilt del: Der erotische
Helfenbein. Begge publikationer i stort format. Lidt senere udkom bogen Leda und der Schwan im Exlibris, efterfulgt af Das Mädchen und der Tod. Endvidere skrev Körner forordet til bogen Leda und der Schwan – 48 Exlibris für Klaus Rödel. Frederikshavn Kunstmuseum modtog som gave de fleste af de Exlibris, der er gengivet i bogen Das Mädchen und der Tod. Fortsæt med at læse

Hvordan ser fremtiden ud for F.I.S.A.E.?
Dansk Exlibris Selskab hører til blandt de ældste eksisterende selskaber, – ganske vist et godt stykke efter Tyskland, England, Østrig og Tjekkiet, – men med sit udgangspunkt i 1941 nærmer vi os dog et 80 års jubilæum i 2021. Interessant var, at der blev dannet to selskaber (det ene ret nationalistisk!), men de fandt sammen.
Går vi lidt tilbage i historien, virker det forbløffende, at der i begyndelsen var sat et limit på 75 personer. Tænk, at man i dag skulle kunne drive en forening med så få medlemmer, medmindre der er tale om en særdeles ’fint selskab’ med et eventyrligt medlemsgebyr.
DES hører som så godt som samtlige eksisterende exlibrisselskaber verden over til en sammenslutning, der blev dannet 1966 i Hamburg under navnet F.I.S.A.E. Så sent som i august 2018 blev der på kongressen i Prag optaget to nye selskaber.
MEN hvilken betydning har denne sammenslutning og kan den overhovedet eksisterer uden medlemsbidrag? Allerede i 1996 skrev den nu afdøde kendte polske bibliofil og exlibriskender Janusz M. Szymanski i det meget smukke tidsskrift ’el’ en artikel, hvor han, efter den internationale kongres i Chrudim, efterlyste en mere målrettet aktivitet.
Det har jo været et meget ensartet forløb: smukke ord på en kongres, stor velvilje til at bidrage til både et ene og det andet, planer for en øget indsats til at skaffe nye og især unge medlemmer til de enkelte landes foreninger osv. Men det lykkedes aldrig at blive enig om et kontingent at arbejde med, f.eks. til en ny hjemmeside!?!
Mon der er håb i London 2020? Jeg tvivler!

1 2 3 21