– et forum for exlibriskunsten

Nyheder

Udstillingskataloger fra den 36. internationale
Exlibris Kongres Vologda Rusland 22.-27. august 2016

Alexei Litvinov, UA – Michail Verkholantsev, RU – Tomas Hrivnac, CZ

Med næsten 14 måneders forsinkelse kom kongresmaterialet omsider til Danmark (mod en forudbetaling af 60 €!). Forsinkelsen skyldes først og fremmest kongrespræsident Sergey Ptukhins sygdom. Det er jo ingen hemmelighed, at alternativet for valg af Vologda som kongresby var Kina, der jo så sent som 2008 var vært for den 32. internationale kongres. Selv om byen er en gammel kulturby, ligger den 8-10 togtimer nordøst for Moskva, hvilket også kunne måles på antallet af deltagere uden for Rusland med undtagelse af Kina og Tyrkiet, der fyldte mere end samtlige andre lande tilsammen! Når jeg tænker på de tyske årsmøder, hvor der i de seneste år har været en del kinesere, som fyldte mere end meget, er jeg glad for ikke at have deltaget i Vologda!
Hovedkataloget er selvfølgelig ’World Exlibris exhibition 2014-2016’, der virkelig fortjener titlen, fordi der er exlibris fra lande, som man ikke umiddelbart forventer det. Foruden dette katalog er der et, som omfatter seks særudstillinger, se nærmere. Endvidere omfatter ’katalogpakken’ et lille katalog fra Finland (med ’Trafik’ som motiv) og to japanske kataloger: Takumi Itow Exlibris, april 2014 og Shigeki Tomura Exlibris, august 2016.
Der var også fremstillet illustrerede flyers til samtlige 7 udstillinger: 6 sider i format 21 x 10 cm, med praktiske oplysninger om tidspunktet for åbning og udstillingssted. Alle flyers og kataloger er på russisk og engelsk. FISAE’s officielle sprog er ellers kongreslandets sprog samt engelsk, tysk og fransk. Kvaliteten af de mange illustrationer er upåklagelig, men det er lidt ærgerligt, at listen med symboler for trykteknikken kun er på russisk.

Eugeniusz Delekta, PL – Yuri Nozdrin, RU – Ismail Aslan, TR

World Ex-libris exhibition 2014-2016.
Vologda 2016. ISBN 978-5-4429-0039-2, 255 pag., hft., 29,7 x 21 cm. Exlibris fra 36 lande. Her er landene og antallet kunstnere.  Argentina 9, Armenien 2, Belgien 1, Bosnien-Herzegovina 1, Bulgarien 13, Canada 1, Estland 4, F 2, Finland 1, Grækenland 1, Hong Kong 1, Hviderusland 12, Indien 2, Italien 12, Japan 8, Kasakhstan 3, Kina 28, Kroatien 1, Letland 6, Litauen 1, Mexico 12, Montenegro 1, Norge 1, Peru 1, Polen 24, Rusland 130!, Serbien 5, Slovakiet 2, Slovenien 1, Storbritannien 2, Taiwan, 2, Tjekkiet 4, Tyskland 5, Tyrkiet 40, Ukraine 10, Ungarn 3, USA 1. Der er ingen oplysning om antallet af de udstillede exlibris. Det store antal russiske kunstnere er forståeligt, mere tankevækkende er antallet af kunstnere fra især Kina og Tyrkiet, som glimrende svarer til antallet af kongresdeltagere. Der er en del mere eksotiske lande, hvor man ikke forventer interessen for exlibris. Alt i alt ser det ud til, at der er større interesse på verdensplan, end man skulle forvente. Desværre kan vi ikke sige dette om forholdene i Danmark!

Y. Nozdrin, RU – E. Lebedev, RU – G. Vyal, BY

Album special exhibitions.
Vologda 2016. Ingen ISBN, 75 pag, hft., 29,7 x 21 cm. Et fælles katalog for følgende specielle udstillinger: Ex-libris of members of national society of ex-libris and graphics lovers; Vologda Ex-libris; Leonid Schetnev personal exhibition; Three outstanding graphic artist of modern Russia. The exhibition of Ex-libris and graphics; Belarusian Bookplate. Ex-libris of FISAE presidents (Klaus Rödel 1972, 1988 & 2002; Veniamin Khudoley 1998; James Keenan 2000; Hasip Pektas 2010; Tauno Piiroinen 2012; Sergey Ptukhin 2016).
Der er ydet en kæmpe indsats fra de russiske værter, for at kunne gennemføre denne kongres og vi skylder dem tak for denne indsats. De to kataloger er med til at sikre kendskabet til de udstillinger, der har været og som nu er fortid. Det gælder jo helt generelt, at enhver skriftlig dokumentation om en begivenhed bliver til et stykke historie.

Når nummer 2017/2 af NET omhandlede en af Danmarks store exlibriskunstnere, er det for at mindes en tid, hvor der var et internationalt niveau på området i Danmark.

Lige nu ser vi stort set ingen nye exlibris af mere professionel art, selv om vi på kunstmuseet i Frederikshavn fra tid til anden modtager nogle nye enten af besøgende eller pr. brev.

På de internationale konkurrencer som f.eks. Malbork, Ostrow Wielkopolski eller Gliwice i Polen, Sint Niklaas i Belgien, mere eller mindre lokale temaorienterede i flere italienske byer ser vi aldrig dansk deltagelse.

Retfærdigvis er der jo heller ingen fra Sverige, og fra Norge er det kun Torill Elisabeth Larsen, der repræsenterer de nordiske lande (endda som prisvinder!).

Vi kan med en vis misundelse se på vores udenlandske søsterselskaber med mange gode kunstnere, også unge. Det vi til gengæld har fælles med dem, er en alvorlig stigning af samlernes gennemsnitsalder.

I forbindelse med den 26. biennale arrangeres det 13. internationale træf af ’exlibrisets venner’ i Malbork med den storslåede middelalderborg som gæstgiver. Biennalen præsenterer det ypperligste, der er skabt i løbet af de seneste to år og kataloget et vigtigt dokument for alle interesserede, specielt dem, der ikke kan deltage i selve biennalen og exlibris mødet.

EX LIBRIS. Medizin gegen den Tod?
Herausgegeben von Stefanie Knöll. Düsseldorf University Press 2010. 76 sider. 21 x 14,7 cm. Hæftet.
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf ejer en ganske betydelig samling exlibris, og her opstod tanken om at arrangere en udstilling specielt med motiver, der har relation til forbindelse mellem medicin og død. Der er gengivet 30 exlibris af bl.a. Otto-Hans Beier, Claudia Berg, Wojciech Jakubowski, Harry Jürgens, Alois Kolb, Andreas Raub og Joséf Váchal.

Oorlegen en Vredeswensen in de Kleingrafiek.
Tentoonstelling: Gerard Gaudaen-zaal International Exlibriscentrum Sint-Niklaas. 2016. 109 sider. 20,5 x 14,5 cm. Hæftet. Udstillingskatalog 18. september – 11. december 2016.
Kataloget dokumenterer en udstilling med temaet krig og ønsket om fred. Kataloget gengiver ca. 200 exlibris af kendte europæiske kunstnere, der beskæftiger sig med temaerne 1. og 2. verdenskrig, krig og konflikter samt fred i bred forstand.

XI International Graphic Competition for Ex Libris.
XI Międzynarodowy Konkurs Graficzny na Ekslibris. Udstillingskatalog. Gliwice 2016. 196 sider. 14,5 x 14 cm. Hæftet.
Blandt de mest spændende internationale begivenheder hører biennalerne i de tre polske byer Malbork, Ostrow Wielkopolski og Gliwice. I den 11. udstilling deltog godt 200 kunstnere fra 31 lande med hovedvægt på Polen, Tyrkiet og Ukraine. Interessant er, at de klassiske grafiske tekniker fortsat udgør en meget stor andel af de viste exlibris.

Drogi do wolności.
Międzynarodowa Wystawa Ekslibrisów. Ekslibrisy – rysunek, grafika. Oleśnica 2015. 120 sider. Hæftet.
En publikation, der viser exlibris af ca. 50, først og fremmest, polske kunstneres exlibris med temaet ’vejen til frihed’. Blandt de udenlandske kunstnere finder vi Martin R. Baeyens, Pavel Hlavaty og Malou Hung.

16th International Biennale of Small Graphics and Exlibris.
XVI Międzynarodowe Biennale Maŀej Formy Graficznej I Ekslibrisu. Ostrów Wiekopolski 2016. Udstil-lingskatalog 3. september til 9. oktober 2016. 208 sider. 20,7 x 23 cm. Hæftet.
I modsætning til Malbork viser biennalerne i Ostrów Wiekopolski også små grafiske arbejder, der ikke er exlibris. Der er tale om næsten 400 kunstnere fra 40 lande, Norden er kun repræsenteret af norske Torill Elisabeth Larsen. Ser man tilbage på tidligere biennaler, er det glædeligt at konstateret, at en del af de kunstnere, der tidligere var repræsenteret med små frie grafiske arbejder, efterhånden også har skabt exlibris!

Wojciech Jakubowski Miedzioryty.
Muzeum Miedzi w Legnicy Legnica 2015. 80 sider. 29,5 x 20,5 cm. Hæftet.
Et meget smukt katalog, der viser et udvalg af denne polske grafikers fantastiske kobberstik. Han hører til blandt de absolut bedste nulevende grafikere indenfor exlibriskunsten og er fortsat i gang med at skabe nye smukke arbejder til glæde for os samlere.

Michel Fingesten. Werkverzeichnis Exlibris & Gebrauchsgrafik.
Georg Meuß-geier, Alexander Süß, Tobias Zwingmann. Mit über 900 Abbildungen und einem biografischen Essay. ISBN 978-3-00-055787-3 Verlag Tobias Zwingelmann Neustadt. 346 sider. 21,5 x 15 cm. Hardcover.
En særdeles vellykket bog om en af de meget centrale kunstnere indenfor exlibris. Selvom der indtil nu er udgivet flere publikationer om kunstneren, bl.a. af Norbert Nechwatal og Ernst Deeken, og omtrent 20 større og mindre artikler i diverse tidsskrifter, er denne bog i både omfang og kvalitet af illustrationerne den bedste.

Dette NET var illustreret med exlibris med motiver med Don Quijote fra art-exlibris.net

Jaroslav Vodrazka, CZ – Aulo-Gelio Severino, PT – Friedrich Rasmus, D – Eduardo Dias Ferreira, PT

Hugo Silbersky, CZ – Lembit Lepp, EE – Miroslav Matous, CZ – Sergej Hrapov, UA