– et forum for exlibriskunsten

DEG_2015.1_1

Den tyske årbog, der siden 1999, som eneste publikation, udkommer i et fast lamineret bind, har en endnu længere udgivelsesperiode bag sig. Den startede i 1892 som tidsskrift: Zeitschrift für Bücherzeichen – Bibliothekenkunde und Gelehrtengeschichte. Organ des Ex-libris Vereins zu Berlin. Bortset fra formatet fulgte den som tidsskrift og årbog tidernes stil, næsten uafbrudt med undtagelse af årene 1942-1949.

DEG_2015.1_2

Det foreliggende bind på 152 sider indeholder en indledning af redaktøren Henry Tauber på tysk og engelsk (side 5) samt følgende artikler: Wolfgang Hönle: Agathe Doposcheg-Schwabenau – Eine Künstlerin des 19. og 20. Jahrhunderts, Ihre Entwürfe und Exlibris (side 9-36), Erhard Beitz: Norbert Salzwedel (side 37-44), Michael Eschmann: Spurensuche – Exlibris von Antiquaren (side 45-54), Andreas Raub: Der Weg zum Exlibris – Ein Beispiel für die Zusammenarbeit von Exlibris Hersteller und Auftraggeber (side 55-56), Horst Sparke: Leo Lippmann (1881-1943) – ein jüdisches Schicksal (side 57-62), Hans-Joachim Genge: Neuere Exlibris mit Hamburger Sehenswürdigkeiten (side 63-72), Horst Sparke: Hirnartisten – Exlibris für Neurologen, Neurochirurgen und Psychiater (side 73-82), Klaus Thoms: Fenster im Exlibris (side 83-96), Heinz Neumaier: ‚‚Wie schon ist die Prinzessin Salome heute nacht!“ Richard Strauss und seine Oper Salome im Exlibris. Ein Beitrag zum 150. Geburtstag von Richard Strauss (side 97-108), Heinz Decker: Der nackte Mann im Exlibris (side 109-128), Claudia Karolyi: Randerscheinungen. Gedanken zu zeitgenössischen Exlibris und Eignergrafiken (side 129-148).
De tyske årbøger har på skift et bundet og et ’frit’ indhold. Som det fremgår af titlerne, er der i dette bind tale om mange og vidt forskellige emner og temaer. Uheldigvis, og lidt i modstrid med intentionerne, blev årgangene 2011 og 2012 brugt til et leksikon om tyske exlibriskunstnere, forfattet af DEG’s daværende præsident Gernot Blum.