– et forum for exlibriskunsten

Exlibrisverdenen uden for Europa

Punktligt til det tyske årsmøde, der efterhånden har udviklet sig til en international kongres, kom også den tyske årbog 2015. Årbogen på 160 sider og i hardcover udgave har skiftevis et bestemt emne og et ’fri’ indhold. 2015 helliger sig exlibris kunsten uden for Europa.

2015_2_jahrbuch_DEG
Kun få kan forestille sig, hvor meget arbejde der ligger bag ved en sådan udgivelse: at finde de rette personer til at skrive, at oversætte og tilpasse teksten og ikke mindst, at arbejde sig gennem de mange illustrationer. Et helt andet problem er at få tilvejebragt originale bilag. Efter min mening er der opnået det optimale med denne årbog.
Efterhånden, som vi får underretning om en vis aktivitet på exlibris området i lande, vi ikke har tænkt på, var det nærliggende at se nærmere på dette emne. Der har tidligere været et par årbøger med en præsentation af exlibris selskaber og exlibris aktivitet i en række europæiske lande.

2015_2_jahrbuch_DEG_2

Årbogen indledes med en ’udflugt’ til Ægypten, Assyrien og Georgia (side 5-12 og engelsk 13-18). Herefter følger et stort ’strejftog’ gennem Sydafrika, forfattet af Bernd Wirzinger (side 19-34). Yosef Halper skriver om israelske exlibris (side 35-38).  Brian North Lee (†) lægger navn til en artikel om indiske exlibris (side 39-56), Sun Fengquiang fortæller om oprindelsen af exlibris kunsten i Kina og om de mange aktiviteter, der har bragt Kina i front på dette område (som på næsten alle andre!) (side 57-64). Den kendte samler Ichigoro Uchida beretter om exlibris gennem flere århundreder, hvor det ældste er uden illustration, men kun med tekst (kinesisk!) på en lille trækasse med påbud om, at indholdet skal lægges tilbage. Det er dateret fra 1470 og blev vist på en udstilling i 1932. Siden er det forsvundet! (side 65-74).
Christine Belle skriver om exlibris fra Australien (side 75-86). James Keenan beretter i en meget fyldig artikel om exlibris fra Nordamerika med USA, Canada og Mexico (side 87-116). Daniel Salaverria skriver i en ligeledes meget lang artikel om exlibris kunsten i Sydamerika (side 117-140).
Alt i alt en god og fyldig gennemgang af exlibriskunsten uden for Europa!