– et forum for exlibriskunsten

Den polske orden ’Den hvide Ravn’ tildelt Klaus Rödel

Polen har en lang tradition indenfor bibliofili og trods mange vanskeligheder i landets kommunistiske fortid har de bibliofile samlere forstået at holde fanen højt. Landets vel nok mest respekterede bibliofile orden er Orderu Białego Kruka (Ordenen Den hvide Ravn) i byen Lublin.
De bibliofile traditioner går helt tilbage til 1926, men efter 2. verdenskrig blev ordenen grundlagt i 1952. Blandt medlemmerne er bl.a. kunstnerne Zbigniew Jóźwik og Wojciech Jakubowski samt en række polske forfattere, deriblandt Andrzej Ryszkiewicz, en af de største exlibrissamlere og –kendere.

I forbindelse med den XXIII Internationale Exlibris Biennale i Malbork blev vores næstformand og utrættelige redaktør Klaus Rödel hædret med endnu en hædersbevisning og optaget som nr. 34 i Den polske orden: `Den hvide Ravn´. Årsagen hertil er hans mangeårige kontakt og samarbejde med polske kunstnere og samlere, men især hans mange publikationer om polsk exlibriskunst. Det var jo Klaus, der på baggrund af Helmer Fogedgaards mange forbindelser til især tjekkiske og polske kunstnere begyndte en systematisk udgivelse af kunstermonografier, – således flere end 20 bøger om polske kunstnere.
Det var også det polske exlibris, der blev behandlet i bind 1 i serien ’Det moderne europæiske exlibris efter 1950’, der var planlagt som en generel oversigt over nutidig exlibriskunst. Desværre var det økonomisk umuligt at gennemføre projektet i sin helhed, så der kun udkom tre bind i alt (Polen, Tjekkiet, Slovakiet).
På middelalderborgen Malbork (Marienburg) er det meget traditionsrigt og festligt, hvor overrækkelserne foregår under særdeles flotte forhold. Selve ceremonien foregik i forbindelse med exlibris biennalens prisuddeling, hvor mange af kunstnerne var til stede. ’Stormestersalen’, et pragtfuldt lysfyldt rum med plads til et par hundrede mennesker, dannede rammen om dette højdepunkt af næsten tre dages aktiviteter. Samtidig med biennalen var der et internationalt exlibrismøde, hvor der var godt 100 deltagere fra 17 lande. Et problem i år er Schengen aftalen, der bevirker, at kunstnere fra bl.a. Rusland, Hviderusland og Ukraine, der jo hører til de bedste blandt de nulevende exlibriskunstnere, skal have visum, – hvilket viser sig ofte som næsten umuligt at opnå.
Den XXIII biennale vises lige som de tre foregående i 2012 på Frederikshavn Kunstmuseum, til glæde for mange, der ikke kunne deltage i de storslåede rammer, Malbork Castle byder på. Til og med var vejret forrygende!
Et rigtigt stort til lykke, Klaus, med denne fornemme udmærkelse, der jo også er af betydning for Dansk Exlibris Selskab.

Helge Larsen