– et forum for exlibriskunsten

hjemmeside_vasne tothEfter min bedste viden er det tredje gang, at der er antaget en afhandling om exlibris, der har ført til en doktortitel. For mange år siden udkom den første afhandling i Spanien – som jeg dog kun kender fra ’hørensagen’. Det er endnu ikke lykkedes at skaffe et eksemplar til mit bibliotek.
For godt et år siden har den unge kunstner Sofya Vorontsova afsluttet og forsvaret sin afhandling ved universitetet i Moskva. Den er i sagens natur på russisk, selvom Sofya i flere år har boet i Tyskland og gennemført dele af sit studium dér. Hun lever p.t. i Nürnberg og arbejder sammen med den kendte tyske xylograf Rudolf Rieß.
Nu har bibliotekaren Kornélia Tóth Vas forsvaret sin afhandling med titlen: The meeting of art, science and culture in the subject matter of twentieth-century bookplates (The Hungary-related Bookplates of the Rudomino Library of Moscow in a Hungarian and International Context).
Fordelen for os, der ikke behersker ungarsk, er et engelsk resumé på 18 sider, som formidler et godt indtryk af, hvad arbejdet handler om. Det er dejligt, at exlibris som kunstart og som en del af kulturlivet har fået denne ’bevågenhed’, – at blive genstand for en doktorafhandling. Kornélia har i øvrigt igennem flere år været i god kontakt med Frederikshavn Kunstmuseum & Exlibrissamling.
Af Klaus Rödel