– et forum for exlibriskunsten

Ebba Regitze Ellida Olga Holm, *29.5.1889 på Frederiksberg,… 30.11.1967 i København. Maler, grafiker, bogillustrator. Ebba Holm gik på Vilhelmine Bangs tegneskole 1906–08 og dimitteredes derfra til akademiet, som hun forlod med afgang 1913. På akademiet undervistes hun af Otto Bache, V. Irminger og Sigurd Wandel og lærte at male al fresco hos Joakim Skovgaard.

Ebba Holm rejste meget i udlandet og var navnlig gentagne gange (1913, 1921, 1926, 1930, 1932, 1935) i Italien, hvor hun studerede gammel italiensk malerkunst og bogkunst.

Hun malede landskabsbilleder, interiører og portrætter, og hendes hovedværker, Portræt af min Søster, 1914 og De tre Generationer, 1918 er smukke og rolige kompositioner, holdt i dæmpede grålige farver. Hun malede en del akvareller af italienske byer og af bjerglandskaber, og navnlig i disse sidste stræbte hun undertiden efter en dekorativ virkning.

Ebba Holm var opvokset i et kultur-præget hjem med stærk interesse for kunst og litteratur. Selv følte hun navnlig stærk tilknytning til Italien og italiensk kultur, som især gav sig til kende i hendes illustrationer til Dante og hendes serier af træsnit af helgener. 1928 udkom Johs. Jørgensens Dantestemninger illustreret med fire træsnit og 1929 (med tilskud af Ny Carlsberg fondet) Den guddommelige Komedie med over 100 linoleumssnit som hun havde arbejdet på gennem en længere årrække, for hvilken hun samme år blev belønnet med Dante Alighieris sølvmedalje. Disse arbejder er blevet kendt og værdsat også i Italien hvor Ebba Holm 1927 deltog i den internationale franciskanske udstilling (med seks træsnit over franciskanske motiver som belønnedes med den store sølvmedalje) og 1933 i en international udstilling i Firenze lyceum.

Foruden bogillustrationer har hun udført en del exlibris, og hendes udkast til bogbind og forsatspapir (udført hos Anker Kyster) viser udprægede dekora-tive evner. En tid dekorerede hun kera-mik hos Eifrig i Valby og gav desuden talrige udkast til korsstingsbroderier som blev udført af søsteren Ulla. Siden 1913 har Ebba Holm udstillet på Charlottenborgs forårsudstilling og har desuden deltaget i Grafisk kunstner-samfunds udstillinger. Hun var 1920 repræsenteret på Kvindelige kunstneres retrospektive udstilling og havde 1925 og 1932 separatudstillinger i Køben-havn og 1934 i Sorø. 1929 fik hun tildelt K. A. Larssens legat.

Denne tekst er i 1967 forfattet af kunsthistoriker Merete Bodelsen (1907-1986).

 

Illustrationerne i denne artikel stammer fra Frederikshavn Kunstmuseum, som har en udsøgt samling af Ebba Holms exlibris, heriblandt et meget stort antal skitser og udkast, der her vises for første gang offentligt.