– et forum for exlibriskunsten

Exlibris – Skatte fra 4 århundreder

Georg Meußgeier

2013 vistes på fæstning Rosenberg i den sydtyske by Kronach en stor exlibrisudstilling med 246 udvalgte værker fra det 16. til 19. århundrede. Det var en smagsprøve fra den tyske samler Georg Meußgeiers grafiske samling. Udstillingen var ledsaget af en smuk publikation med gode reproduktioner og en meget fyldig beskrivelse af de enkelte bogejermærker.
Den 90 år gamle samler har nu udgivet endnu et bind, mere omfattende og med et fast bind, således at der i alt vises ca. 700 gamle exlibris og af en samling på mellem 4 og 5 tusinde, sikkert en af de mest omfangsrige af sin art, og viser dermed et tværsnit gennem de historiske exlibris i Tyskland.
I forordet til dette bind skriver Georg Meußgeier bl.a.: ”Samtlige viste exlibris er fra min flere tusinde stor samling af historiske exlibris. Hvert enkelt er gengivet i den til rådighed stående størrelse og er derfor ofte større end originalen, således at hver detalje i kobberstikket eller raderingen kan studeres af betragteren. Alle tekster stammer fra det materiale, som er samlet gennem mange år og stammen fra tiden før internettet. De gør ikke krav på videnskabelig og formel korrekthed, men skal betragtes som interessant baggrundsinformation.
Exlibris fra denne periode udfyldte deres funktion: at beskytte mod tyveri og sikre at bogen fandt tilbage til dens rette ejer. Det føltes jo i sin tid som en ære at kunne låne bogen til ’værdig interesserede’. Et exlibris var derfor et bogejermærke og kunne fremstilles i større oplag, meget praktisk, hvis man tænker på, at der i det 17. og 18. århundrede fandtes mange store biblioteker, der kunne omfatte 15 til 30 tusinde bind.
Først i begyndelsen af det 19. århundrede kunne der gennem moderne produktion fremstilles bøger ’til alle’ og det blev derfor ikke længere brugt at udlåne bøger til andre. Anvendelsen af Exlibris blev derfor mere sjældent. Først i anden halvdel af det 19. århundrede skete der en opblomstring, men da var exlibris blevet et samleobjekt og der blev grundlagt en række selskaber i de forskellige lande og blev betragtet som en kunstform”.