– et forum for exlibriskunsten

Før jerntæppets fald hørte de litauiske kunstnere til nogle af de mest spændende i Europa. Censuren i landet gjorde, at selve exlibris var en ’flugt’ fra den officielle socialrealistiske sovjetisk bestemte retning indenfor kunsten. De små mesterværker kunne – langt hen ad vejen – passere grænsen til vesten og var med til at sikre en vis grad af frihed.

Efter de baltiske landes befrielse fra Sovjetunionen kom der normale forhold og sammen med mange af de andre tidligere sovjet-dominerede lande kunne også kunstnerne i Litauen skabe frit.

I dag møder vi disse kunstnere på biennalerne i bl.a. Malbork og Sint-Niklaas, men også i forbindelse med mange andre internationale konkurrencer.
Vi bringer her i denne udgave af Exlibris NYT et lille udvalg af kunstnere, der er forholdsvis lidt kendte og som jeg håber, vore læsere kan have glæde af at stifte bekendtskab med.
Illustration: Klemensas Kupriunas, V. Ajausko, V. Petronio og V. Jucio.