– et forum for exlibriskunsten

eller

Hvordan ser fremtiden ud for de internationale kongresser?

Den 36. Internationale exlibriskongress i den russiske by Vologda i august i år er nu historie. Desværre kun for dem, der har deltaget i denne kongres, som har været ret anonym i forberedelsesfasen, – i hvert tilfælde for dem, der ikke deltager i de sociale medier. Af forskellige årsager hørte jeg til de mange, som ikke var til stede og kan derfor heller ikke berette om, hvad der skete på selve kongressen. Indtil nu (medio oktober) har jeg heller ikke fået en beretning fra nogen af deltagerne. Indtil et af tidsskrifterne oplyser nærmere, har jeg således kun et par kommentarer til min erfaring med kontakten til kongresledelsen.

Det der forbavser mig, var selve ‚tilløbet‘ til kongressen. Efter den officielle vedtagelse på den 35. kongres i Catalonien var korrespondancen med kongresarrangøren mere end besværlig. Forespørgsler blev enten slet ikke eller kun mangelfuld besvaret. Et eksempel: en forespørgsel om man, som ikke deltagende, kunne erhverve kongresmateriale (selvfølgelig mod betaling). Negativ. Det ville dog være interessant for dem, der ikke kunne komme til kongressen, at få nærmere oplysninger, – ikke mindst også til exlibrisselskaberne med henblik på en beretning fra kongressen til deres medlemmer. (Derfor er jeg også spændt på eventuelle kommende nyheder)

En anmodning fra kongrespræsident Sergei F. Putkins om, at få tilsendt et antal personlige exlibris til en udstilling med tidligere præsidenters exlibris‘, besvarede jeg selvfølgelig, endda to gange, da det første brev aldrig nåede frem. Efter en rykker fik jeg da også en bekræftelse af modtagelsen. Siden da dog kun tavshed! Heller ikke noget katalog!

Som deltager i næsten samtlige internationale kongresser siden Com 1968, undtagen Peking, Tarragona og nu Vologda, samt ikke mindst som præsident af tre kongresser i Danmark, føler jeg mig i stand til at påstå, at informationsniveauet for 2016-kongressen var mere end beskedent! Opfordret af Antony Pincott fra England lykkedes i sidste sekund at påvirke afstemningen i Vologda angående den internationale kongres i 2020, så den finder sted i Cambridge og ikke i Istanbul. Der var tale om e-mail korrespondance hektisk i iltempo!

Katalog(er) angående udstillinger på kongressen har vi her i Dansk Exlibris Selskab heller ikke set, en mangel på information angående det internationale niveau indenfor de seneste to års udvikling indenfor exlibriskunsten. Hvordan skal vi kunne orientere vore medlemmer? Det eneste, jeg indtil nu er orienteret om, er en mail fra den polske samler Rajmund Azkowski, hvor han sender en kopi af kataloget med udstillingen med nye exlibris fra 2014-2016. Her fremgår det meget tydeligt, at det absolutte tyngdepunkt ligger på Kina og Tyrkiet. Det var da også præsidenten af Istanbuls Exlibris Selskab, professor Hasip Pektas, der var i kampvalg om posten som F.I.S.A.E. sekretær, fordi professor William E. Butler ikke ønskede genvalg. Modkandidaten, finske Olli Ylönen, vandt valget.

Heldigvis skal den næste kongres afholdes i Prag og får dermed sikkert også en mere tilgængelig forberedelse. Det tjekkiske selskab hører jo til de største og mest velfungerende og kan i 2018 som det tredje selskab, efter Tyskland og Østrig, fejre sit 100 års jubilæum. Vores tjekkiske venner har jo også haft en vellykket kongres i Chrudim samt mange velorganiserede årsmøder i forskellige byer bag sig. Prag’s centrale beliggenhed gør sikkert sit til, at det bliver en aldeles velbesøgt kongres. Den kommende sekretær fra Finland har jo også et tættere geografisk forhold end tidligere William Butler, siden denne flyttede tilbage til U.S.A.

Det er forståeligt, at mange, især ældre samlere opfatter de tyske årsmøder (også kaldt kongresser!) med deres centrale beliggenhed, internationale stemning og atmosfære som en god erstatning for de internationale kongresser, især når de ligger så langt borte som Kina eller det centrale Rusland. De senere års langt over 200 deltagere i Tyskland taler jo også deres tydelige sprog. I modsætning til den seneste kongres var der på årsmødet i byen Weiden også foredrag, som gjorde at mødet ikke kun bestod i en hektisk bytteaktivitet, selvom den! også var til stede.

Men lad os nu afvente (og glæde os til) kongressen i 2018 i Prag, som de tjekkiske exlibrisvenner har lovet at forberede bedst muligt og til alles tilfredshed.