– et forum for exlibriskunsten

*21. februar 1884 i Kalk (Köln), … 1. november 1954 i Köln. Efter skolegang i Köln og Recklinghausen studerede han i Düsseldorf, Berlin og München. Fra 1907 virkede han igen i Köln som billedhugger. Parallelt hermed arbejdede han med sceneopsætninger ved Kölns teatre og i 1911 ved operafestivalen. I 1912 deltog han i ’Kölner Sonderbund-Ausstellung’ og i årene 1912 til 1926 var han ved siden af sit virke som bildende kunstner beskæftiget som scenograf i Essen, München, Berlin, Leipzig, Dortmund og Nürnberg.
I 1926 blev han udnævnt til professor i teatermaleri ved det statslige akademie for kunst og kunsthåndværk i Breslau. Wildermann skabte et meget omfangsrigt grafisk værk, som blev gengivet i en række publikationer, bl.a. ‚Parsifal‘, ‚Kalendarium‘, ,Die Offenbarung des Johannes‘, ‚Vor Damaskus‘, ‚Faustwirklichkeiten‘.
I 1922 udkom bogen ‚HANS WILDERMANN EX LIBRIS’, hvor den kendte tyske exlibrisekspert Richard Braungart bl.a. skriver: ”Det er for øvrigt ingen nedsættelse eller mindre værdsættelse af Wildermanns virke som maler og billedkunstner, når vi er af den opfattelse, at vi fra start og indtil i dag (1922) har betragtet hans grafik som den væsentligste del. Årsag hertil: åndfuldheden i hans kunst, eller bedre sagt hans kunstneriske ideer, hvor grafikken egner sig som det bedste udtryksmiddel. Naturligvis må man her ikke tænke på begrebet originalgrafik, selvom Wildermanns arbejder har et stort slægtskab med træsnittet. Det er de ikke, men er mangfoldiggjort gennem en zinkætsning eller gravure.
Opfattelsen af originalgrafik i vor tid er forvirrende, da karakteren af kunstnerens grafik – at den nemlig ’kun’ er reproduktionsgrafik – efter manges opfattelse er en værdi forringelse. For dem ville værdien af disse arbejder være betydelig højere, hvis der var tale om raderinger eller træsnit.
De her viste exlibris stammer fra Frederikshavn Kunstmuseum- og Exlibrissamlings omfattende arkiver.