– et forum for exlibriskunsten

Hvad er exlibris?

Exlibris eller bogejermærker er et spændende område indenfor brugsgrafikken og dermed en ikke uvæsentlig del af billedkunsten, som specielt indenfor de sidste 100 år har fået en ganske vist beskeden men trofast tilhængerskare.

For godt 100 år siden blev de første selskaber eller foreninger grundlagt i England og Tyskland fulgt af Frankrig, Spanien og de centraleuropæiske lande, USA og Norden.
exlibris2

I Danmark har Dansk Exlibris Selskab eksisteret i 50 år og der er udgivet et specielt tidsskrift, Nordisk Exlibris Tidsskrift, som om ganske få år ligeledes vil nå en tilsvarende alder. Mens aktiviteterne i Norge er ophørt, findes der fortfarende selskaber i Sverige og Finland (her endda to) og på verdensplan findes der en sammenslutning, FISAE (sammenslutning af internationale selskaber af exlibrissamlere og -kunstnere), der omfatter godt 40 selskaber, spændende fra Japan, Hong Kong, Kina, Rusland (inklusive en række af de nye lande efter tidligere sovjetrepublikker), de centraleuropæiske lande samt Syd- og Vesteuropa.

FISAE-sammenslutningen sikrer, at der hvert andet år afholdes internationale kongresser med flere hundrede deltagende samlere og kunstnere og her har Danmark været gæstgiver i både 1972 (Helsingør) og 1988 (Frederikshavn) samt igen i 2002 (Frederikshavn).
Frederikshavn Kunstmuseum, der blev grundlagt i 1972, har kunst på papir som speciale og her spiller exlibris og anden brugs- og lejlighedsgrafik (f. eks. personlige grafiske hilsner i anledning af nytår, bryllup, fødsel eller runde dage) en stor rolle. Museet har systematisk tilkøbt, men også fået skænket, mange exlibris fra privat side.
Sidstnævnte er ikke mindst af stor betydning, da der på denne måde kommer mange ukendte men interessante bogejermærker fra personer, der ellers ikke har beskæftiget sig med exlibris. Denne type exlibris findes, som regel ikke i samlerkredse (og kan dermed ikke byttes) eller på auktioner m.v.
Samtidig er museet hjemsted for Den Danske Exlibrisfond, en privat fond, stiftet af fire samlere, der med ca. 250.000 bogejermærker og et specialbibliotek omfattende et par tusinde titler, hører til blandt de største samlere i verden.
Her findes ligeledes super exlibrissamlingen i den store exlibrissamling, som E. Jenssen-Tush i sin tid testamentarisk skænkede Dansk Exlibris Fond. Samlingen dækker tidsrummet fra midten af 1600-tallet til midten af 1900-tallet. Ret enestående. Selv British Museum, som ellers er ganske velforsynet med rariteter, har ikke noget på højde med dette.
Seneste opdateringer: