– et forum for exlibriskunsten

Heller ikke indenfor exlibrisområdet. Gennem generationer er der opbygget samlinger, som har fået mange forskellige ’skæbner’. Nogle er nedarvet direkte til interesserede børn eller børnebørn, andre er doneret til offentlige biblioteker på universiteter eller museer, men størstedelen ender før eller senere i antikvariater.
Det er sjældent, at exlibris eller litteratur, som er placeret på et bibliotek, kan skifte ’bopæl’, – men det hænder. Frederikshavn Kunstmuseum fik for nogle år siden et antal bøger om exlibris, som nu er en del af museets ganske omfangsrige bibliotek – takket være Claus Magnussen, Århus.
Donationen er ledsaget af følgende kommentar: “Som daglig leder af Statsbibliotekets Kort- og billedsamling har jeg i årenes løb dels erhvervet dels fået forærende ekslibris og faglitteratur til samlingen. De særligt kostbare og sjældne ting er gået ind og tilbage bliver nu en bunke, jeg skønner kan have interesse for Jeres museum. Med venlig hilsen Claus Magnussen, Statsbiblioteket, Århus.”