– et forum for exlibriskunsten

Jørgen Lindhardt (Rasmussen)
21.10.1941 – 19.01.2020

I begyndelsen af 2020 mistede Dansk Exlibris Selskab et medlem, der siden midten af 60’erne er sat sit præg på foreningen: Jørgen Lindhardt. En engageret person, en god kunstner og en god ven. Vi blev medlem omtrent på samme tid, hørte dengang til de yngste og forblev – som Jørgen udtrykte det – gennem flere årtier ved med at være, om ikke de yngste, så dog iblandt dem.
Jørgen var i mange år ansat på Zoologisk Museum og aktiv som billedkunstner og ikke mindst exlibriskunstner. Hans arbejder er præget af arbejdet på museet, ikke mindst tematisk. Hans enkle stil skabte gennem en meget karakteristisk ’håndskrift’ hurtigt interesse blandt samlere, ikke kun i Danmark, men også i udenlandske kredse. Da jeg præsenterede ham i det tyske exlibrisselskabs årbog 1972, med et antal originale bilag (4 exlibris i farver og en stor fri farvegrafik som frontispice), var det et væsentligt bidrag om dansk exlibriskunst og faldt i god smag, ikke kun i Tyskland, men takket være de mange udenlandske medlemmer i DEG også i hele Europa. (I årbog 1971 havde jeg for øvrigt præsenteret en anden dansk exlibriskunstner, Christian W. Bauditz, ligeledes med frontispice og originale farvebilag).
Specielt den sidste halvdel af 60’erne, 70’erne og langt ind i 80’erne var der i Dansk Exlibris Selskab en livlig aktivitet med hensyn til møder og udstillinger og Jørgen kunne bruge sin erfaring og var en aktiv medspiller. Efter årene på Zoologisk Museum søgte han nye udfordringer og fik dem ved at flytte til Zoologisk Have i København hvor han virkede som zoo-designer, et arbejde, der ikke bare var beskæftigelse, men lidenskab. En flytning han aldrig fortrød.

Efter årene i Herlev flyttede han 1996 til Slagslunde (Stenløse), hvor han for seks år siden blev ramt af kræft, som han – stærkt støttet af hustruen Inge – har kæmpet indædt imod, indtil han den 19. januar i år tabte denne kamp. Vi vil mindes Jørgen som det altid veloplagte, altid hjælpsomme og åbne medlem, et menneske, man kun kunne holde af og – ikke mindst for mig – en god ven og ’kampfælle’ ud i exlibriskunsten.