– et forum for exlibriskunsten
Frimærkegravøren, heraldikeren, exlibriskunstneren og maleren Johannes Britze

hjemmeside_britze

 

 

 

 

 

 

Bruno Nørdam har ugivet denne monografi om en af Danmarks kendte exlibriskunstnere. På 104 sider præsenterer han en kunstner, der i sin tid var en af exlibriskunstens kendte personligheder. Men bogen viser jo også med al tydelighed, at Johannes Britze var langt mere end det. Det er lykkedes Bruno Nørdam at tegne et meget udførligt billede og bogen bringer utrolig mange oplysninger, som vi her får ’serveret’ for første gang. Den lille bog indeholder et væld af gode illustrationer og helliger sig især Britzes virke indenfor filateli. Fortegnelsen over udstillingerne viser også hans anerkendelse som kunstner, idet han bl.a. er repræsenteret på KE 1923, 1925-26 og 1932 samt Charlottenborgs Forårsudstilling 1925, 1930, 1935-40, 1942-45! Britze mestrede også andre udtryksformer: træsnit, linoleumstryk, radering og tegning med farveblyant. Som Nørdam skriver: ’Kendetegnende for hans kunst var, at han aldrig gik på kompromis. Håndværket skulle være i orden’.

Bruno Nørdam: Frimærkegravøren, heraldikeren, ekslibriskunstneren og maleren Johannes Britze. En monografi. Forlaget Danmarks Filatelist Forbund. 1. udgave. 1. oplag 2014, 103 pag., karton.