– et forum for exlibriskunsten

Karin Birgitte Lund
på Sophienholm

Vort medlem Birgitte Beck Wested ringede mig op og fortalte om en fantastiske udstilling på Sophienholm med en kunstner, der oven i købet var i hænderne på alle dansker – på de nye pengesedler. Karin Birgitte Lund. Var det ikke værd at skrive om i NET?, selvom udstillingen er slut inden NET når ud til læserne. Heldigvis var også denne udstilling ledsaget af et frem-ragende katalog, som gør det muligt at berette om den post mortem.
Desværre nåede jeg ikke til København før udstillingen sluttede, men det var muligt at købe kataloget, der er en utrolig smuk tilrettelagt og udført publikation, absolut i den bedste ende af ’katalogverdenen’. Det er en fornøjelse at læse teksten og illustrationerne, selvom det sikkert er en lidt fattig erstatning af at havde set originalerne på museet.
Katalogets titel ’SAGATIDNUTID Karin Birgitte Lund’ fortæller jo om netop forbindelsen mellem fortid og nutid. Mai Misfeldt skriver bl.a.: ”Fordi det var et fællesnordisk projekt, valgte Karin Birgitte Lund at bruge forlæg fra Danmark, Norge, Sverige og Island. Hun har brugt timer i arkiverne med historisk materiale for at afsøge de steder, der vakte hendes kunstneriske nysgerrighed. Og materialet var stort. Som svensk forlæg valgte hun at studere de gotlandske billedsten. Dem findes der omkring 475 af, rejst over en periode fra ca. 400-2200 e.Kr. I modsætning til runestenene har billedstenen ikke tekst, men indhuggede eller bemalede billeder. Motiverne er geometriske mønstre, og stiliserede dyr, mennesker, krigsskibe og de senere af dem har scener fra den nordiske mytologi. Det norske forlæg fandt hun i stavkirkernes rige og særegne ornamentik. Det islandske i de gamle håndskrifter, heriblandt Den islandske Tegnebog, som er en enestående modelbog, hvis 22 folianter er skabt af fire tegnere i perioden 1330-1500. Modelbogen var et kendt redskab for datidens kunstnere, men den islandske er den eneste bevarede i den nordiske region. Det danske forlæg fandt hun i kalkmalerierne, takket være års digitaliseringsarbejder ligger der nu mere end 7000 kalkmalerier fra over 700 danske kirker tilgængeligt for alle på Nationalmuseets hjemmeside. Det var således en enorm billedbank, Karin Birgitte Lund åbnede og gav sig i kast med.”
Når det var interessant for mig at bringe denne omtale i NET, er det fordi Karin Birgitte Lund er en af de kunstnere, som har deltaget i min Nexø-serie, illustreret af danske kunstnere, hvor der siden 1972 er udsendt en novelle hvert år, og i år udkommer nr. 49, illustreret af billedkunstneren Anna Maria Ploug. Karin Birgitte Lund har illustreret Vesterbro så tidligt som i 1977, som den 6. novelle i rækken. I en efterskrift skriver Ole Seyffart Søren, der var ansvarlig for udvalg af de respektive kunstnere, bl.a.: ”Hun har det hele. Baggården uden det direkte liv, men med menneskets spor gennem flagrende vasketøj, skure og træer. Det tomme glidende liv på hovedstrøget; mylder af mennesker, cafélys og indesluttethed.
Og sidegadens marskandiser, der mellem sit varelager nyder en pibe. – Men hun har mere end det, – hun har livet, der ånder gennem stenbroen, gennem murfladerne og bag vinduerne… ”
Karin Birgitte Lund er født i 1946, uddannet 1967-1974 på Det Kgl. Danske Kunstakademi Grafisk Skole, professor Palle Nielsen, og Malerskolen, professor Søren Hjorth Nielsen. Skolen for kunstpædagogik, professor Helge Bertram.
Hverv: Akademirådet 1990-1994, Værkstedskonsulent på det grafiske værksted, Statens Værksteder for Kunst og Håndværk 1991-2007, Statens Kunstfonds Indkøbs og Legatudvalg 2000-01 og 2011-12.
Separatudstillinger bl.a.: Ny Carlsberg Glyptotek 1994, Politikens hus 1990, Traneudstillingen, Gentofte, 2000, Brænderigården, Viborg 2000, Gudhjem Museum 2000, Faaborg Museum 2003, Sophienholm 2006, SAGATID-NUTID, Nordatlantens Brygge 2018 samt mange gruppe-udstillinger siden 1979.
Udsmykningsudgaver: Designet og tegnet Danmarks nye seddelserie 2007-2011 for Danmarks Nationalbank, udført frimærker for Post Danmark 2009, illustreret de nyoversatte ’Islændinge sagaerne’ 2014, udsmykket en afdeling i Radiohuset 2017.
Udvalgte Legater og udmærkelser: William H. Michaelsens Tegnerlegat, Statens Kunstfonds arbejdslegat, Statens Kunstfonds treårige arbejdslegat, Carlsberg fondets store udenlands-stipendium, Dronning Ingrids Romerske Fond, Ny Carlsberg fondet, Beckett Fonden, Ragnvald & Ida Blix Fond, Anne Marie Telmany´s Legat.
Tildelt: Eckersbergmedaillen 1997, Statens Kunstfonds Hædersydelser 2004.
Repræsenteret på: Kobberstiksamlingen, Statens Museum for Kunst, Ny Carlsberg fondet, Statens Kunstfond, Vejle Kunstmuseum, Kastrupgaard-samlingen, Skovgaardsmuseet, Janus-bygningen, Vestjyllands Kunstmuseum.

Klaus Rödel