– et forum for exlibriskunsten

Et af vores medlemmer er ikke blandt os mere, typograf Leif Holmberg. Han blev mellem af bestyrelsen i 1983 og som Klaus Rödel skrev i Nordisk Exlibris Tidsskrift hæfte 155, 36 årgang – 1984 nr. 3:’ På dette års generalforsamling har D.E.S. fået en ny formand, typograf Leif Holmberg, Ølstykke. Efter ”læretiden” som bestyrelsesmedlem har han nu fået D.E.S. ror i hænderne og bestyrelsen ønsker ham held og lykke, med de bedste ønsker om, at vort exlibrisskib også fortsat må holde rette kurs’. Samtidig med denne velkomst til Leif Holmberg blev der rettet en tak til D.E.S. formand indtil maj i år, Flemming Arensøe.
Leif førte exlibrisskibet godt videre som kaptajn med gode møder og arrangementer i 8 år som formand. Vi takker dig for det store arbejde du gav D.E.S. Ære være dit minde
Birthe Lassen

Gennem årtier har Dansk Exlibris Selskab været et forum, hvor mennesker mødtes. Ganske vist for at bytte, udveksle erfaringer, få nyt viden og indsigt i exlibrisverdenen, – MEN dog først og fremmest for at være sammen i et fællesskab, som førte til livslange venskaber. Det har altid været dejligt at mødes, at være sammen enten i København eller i provinsen, – først og fremmest på Fyn og Langeland.
Der har dog altid været et par dråber malurt iblandt denne fælles fornøjelse, – ofte, ja af og til alt for ofte, var der et budskab om en afdød ven. Dette har altid været bagsiden af medaljen, – de tab, som kom sammen med alt det gode og spændende. Således har vi i tilbageblik på de sidste to årtier mistet alt for mange venner. Det ville dog føre alt for vidt at skulle nævne dem her.
Nu har vi mistet endnu en af dem, der har spillet en rolle i selskabets ganske lange levetid, et menne-ske, der altid var parat med en oplysning, der altid var interesseret i at udforske, at debattere og formidle. Leif har med sin rolige facon og næsten sindige væsen været med til at gøre medlemskabet i D.E.S. til en fornøjelse. Desværre har sygdom i de senere år medført en mere tilbagetrukken deltagelse og svækket aktivitet. Vi vil savne ham, – som så mange andre. Men vi vil også huske ham.
Klaus Rödel