– et forum for exlibriskunsten

På Dansk Exlibris Selskabs generalforsamling den 30. maj 2015 blev næstformand Birthe Lassen udnævnt til æresmedlem i selskabet. I den forbindelse sagde Christian Sørensen, tidligere bestyrelsesmedlem i Dansk Exlibris Selskab, således:

2015.05.30 Birthe Lassen æresmedlem

Kære Birthe, du er sådan et menneske, og jeg er glad for at være med i nogle af de rum, du fylder med dit engagement og din entusiasme. Din faglige baggrund som bogbinder er den nøgle, der har åbnet dørene til de forunderlige rum, du er borger i, og som har udviklet og forfinet din kærlighed til bøgernes verden – i tillæg til dit professionelle virke.
Dansk Bibliofil-Klub og Forening for Boghaandværk har du aktivt deltaget i og også bidraget til med forskellige skriftlige arbejder, og Dansk Forening for Bogbind og Dansk Exlibris Selskab har specielt stået dit hjerte nær. Du var tidligt medlem af Dansk Forening for Bogbind og har siden 1994, da jeg selv blev medlem af foreningen, været foreningens utrættelige formand. Dansk Exlibris Selskab blev du medlem af i 1988, og allerede i 1992 blev du selskabet formand frem til 2001. I 2012 blev du opfordret til at indtræde i bestyrelsen igen og bestrider posten som næstformand.
Du deltager i alle selskabets medlemsaktiviteter og lægger gerne hus til særlige arrangementer. Din bogsamling har ofte været grundlaget for foredrag og indledninger til medlemsmøder, ikke mindst på dine særlige emneområder: Roskilde i litteraturen og kunsten, herunder exlibriskunsten, Justitia som motiv i exlibriskunsten, og bogbinder Sandgrens liv og virke. Du har rejst meget og også repræsenteret selskabet ved flere verdenskongresser. Du har været primus motor i mange exlibrisudstillinger, og jeg mindes ikke mindst den store udstilling i Rigshospitalets vandrehal i januar 1995. Det er 20 år siden, men indtrykket af den lange vandrehal med vandbassinerne og de 12 store montrer med de mange plancher der dækkede exlibris bredt, kunstnere, motiver og teknikker, står stærkt i erindringen – sammen med arbejdsfællesskabet og fornøjeligheden under forarbejdet og opstillingen. Det var en fest!
Derfor vil Dansk Exlibris Selskab ved bestyrelsen udnævne dig til æresmedlem i selskabet. Desværre kunne formanden Klaus Rödel ikke være til stede i dag, men Klaus Rödel har bedt mig, som din gamle kampfælle i selskabet, om at forestå udnævnelsen – og det er mig en stor glæde og ære at udnævne dig til æresmedlem i Dansk Exlibris Selskab.

Hjerteligt tillykke.