– et forum for exlibriskunsten

Österreichisches Jahrbuch für Exlibris und Gebrauchsgraphik Band 70 2017-2019

ÖEG – Wien 2019 – 216 pag. – ISBN 978-3-95044249-1-1 – Paperback. Selvom det fortsat hedder årbog udsendes det kun hvert andet år af det østrigske exlibris selskab (ÖEG), – både af økonomiske og redaktionelle grunde. ÖEG udgivet et meget fyldigt og fornyelig særdeles moderniseret medlemsblad Mitteilungen, som er inkluderet i selskabets kontingent. Årbogen kan købes af medlemmerne, men til en efter danske forhold særdeles rimelig pris, 35,00 € + porto.Den øvrige del af årbogen er fyldt med mange interessante artikler: Bercht Angerhofer skriver om Alfred Kubin (1877-1959); Tillfried Cernajsek har ikke færre end tre artikler: om Walter Ziegler (1859-1932), ”Jern og hammer i exlibriskunsten” og Franz Johann Pilz (1921-2018); Johannes Diethart om en inskription i Wien; Michael Gryska om William Unger (1837-1932), Tillfried Cernajsek, Michael Gryska, Friedrich Mir: Ukendte arbejder af Georg Wimmer (1892-1975) samt Karl F. Stock angående overvejelser om ikke at producere trykklare exlibris publikationer. Alt i alt en absolut læseværdig publikation, velegnet til enhver god fagbibliotek med exlibris litteratur.