– et forum for exlibriskunsten

Som vi desværre har set det i de senere år, har også årsskiftet 13/14 ikke bragt det helt store tal PF nytårskort. Flere og flere af de bedste kunstnere anvender det altfavnende medie internet til at sende deres hilsener til omver-denen. Der er kommet mange ret spændende e-mail PF, hvor der er medsendt et smukt grafisk ar-bejde. Men til samlernes bekla-gelse kan disse arbejder ikke indlemmes i en samling!
Derfor bringer vi her i dette nummer af NET kun et relativt beskedens antal PF-kort.