– et forum for exlibriskunsten

Prof. Dr. Wolfram Körner

20.11.1920 – 22.6.2019

Med Wolfram Körners død mistede vi en af de meget profilerede samlere, – ikke kun indenfor exlibriskunsten. Hans virke som anerkendt kirurg og læge inden for tropemedicin gjorde det muligt for ham både at samle og udstille erotisk kunst.
Wolfram Körner var drivkraften bag det bibliofile Pirckheimer-Gesellschaft, som ikke mindst på grund af hans indflydelse, kunne holde sig relativ selvstændig inden for det officielle statslige ’Kulturbund der DDR’. Han bidrog til selskabets tidsskrift Marginalien med mange artikler siden hæfte 13 og var dets redaktør fra hæfte 101. Endvidere var han selskabets formand fra 1981 til 1994.
Efter omvæltningerne i 1990 var det ikke mindst takket være hans indsats, at det lykkedes for selskabet at overleve. Wolfram Körner var ikke en person, der skjulte sine skatte, men viste dem frem og begejstrede mange og fik dem til at interesse sig for kunsten i alle dets aspekter.
Vores indbyrdes forbindelse var intens, et samlervenskab, der førte til en række publikationer på mit forlag Exlibristen, til glæde for mange exlibrisinteresserede. I samarbejde med Rainer Kabelitz og Albrecht Scholz, to respekterede tyske samlere, udkom en meget omfattende bog om den kendte tyske kunstner Walter Helfenbein: Walter Helfenbein – Illustriertes Werk-verzeichnis. I samme forbindelse udkom der en særskilt del: Der erotische
Helfenbein. Begge publikationer i stort format. Lidt senere udkom bogen Leda und der Schwan im Exlibris, efterfulgt af Das Mädchen und der Tod. Endvidere skrev Körner forordet til bogen Leda und der Schwan – 48 Exlibris für Klaus Rödel. Frederikshavn Kunstmuseum modtog som gave de fleste af de Exlibris, der er gengivet i bogen Das Mädchen und der Tod.
I Marginalien Nr. 234, 2019/3 er der en redaktionel artikel, hvoraf det fremgår, at bestyrelsen af Pirckheimer-Gesellschaft har haft planer om et symposium i anledning af Körners 99 års fødselsdag den 20.11.2019, hvilket jo desværre blev forhindret af hans død. Der er nu planer om at fejre hans 100 års fødselsdag i 2020.
For deltagerne i de efterhånden legendariske møder BET – Berliner Exlibris Treffen – som altid afholdes den første lørdag i november, var det altid en oplevelse, når Wolfram Körner (der Professor) kom forbi. Hans væremåde, hans viden og ikke mindst hans beredvillighed at dele ud af denne viden, gjorde ham til en kærkommen gæst.
Wolfram Körner vil blive savnet og husket af mange, der kendt ham og har nydt at være sammen med ham, – enten ved møder eller i forbindelse med en af hans mange udstillinger.