– et forum for exlibriskunsten

Dansk Exlibris Selskab er langt fra den eneste forening, som har problemer med vigende medlemstal og den kraftigt stigende gennemsnitsalder.
Ser man bort fra Finland og Japan, er der stort set i bedste fald et nogenlunde stabilt medlemstal i en række selskaber, men hos mange er der tale om vigende tal.
Mens der heldigvis findes mange unge kunstnere, specielt i lande som Hviderusland, Ukraine, Bulgarien og Rumænien, står det mere sløjt til med samlerne. Mange af de aktive er godt op i årene og kun få yngre kommer til. Det skaber et misforhold, fordi det jo netop er samlerne, der får kunstnerne til at beskæftige sig med exlibris.
I mange selskaber forsøger man gennem forskellige tiltag at skabe interesse for exlibriskunsten udenfor de ’engagerede kredse’. Udstillinger på skoler, kontakt til akademier og andre uddannelsesinstitutioner, udstillinger på mange forskellige niveauer og foredrag.
Det er dog en lille trøst, at der heldigvis arrangeres en del Internationale konkurrencer med til dels ganske pæne præmier og gode kataloger, der kan vække en vis opmærksomhed.
Vi kan kun håbe, at der – ligesom i tidligere perioder – kommer en fornyelse i løbet af årene fremover.