– et forum for exlibriskunsten

Ser vi ved slutningen af 2017 på, hvad der er sket indenfor exlibriskunsten i, frem for alt Europa, er resultatet stort set uforandret fra tidligere år.
Her i landet er det jo først og fremmest Frederikshavn Kunstmuseum og deres udstillinger med exlibris, som holder ’fanen højt’. Der har dog været en begivenhed i København, som Birthe Lassen skriver lidt om i en artikel om BogForum.
Hvad angår medlemmer er SSPE i Tjekkiet størst med over 600, fulgt af Tyskland med knap 400. Det er dog DEG i Tyskland, der med sin smukke årbog og et flot medlemsblad, lige nu 2 x årligt, byder mest for kontingentet helt bortset fra, at de tyske årsmøder har udviklet sig så meget internationalt, at der er nærmest tale om kongresser. De samler flere deltagere end de internationale F.I.S.A.E.-kongresser med deltagelse fra over 20 lande.
Til trods for, at det østrigske selskab kun har omkring 200 medlemmer, udsendes der et medlemsblad 3 x årligt og en smuk ’årbog’ hver andet år. Ligeledes har både Belgien, Holland, Frankrig, England og Finland (kun på finsk!) smukke og velredigerede tidsskrifter. Der findes også medlemsinformationer i forskellig omfang og størrelse i Sverige, Ungarn, Italien og Schweiz, der også ligesom Tjekkiet udgiver et årsskrift af god kvalitet.
Polen har intet selskab, men der er tre ’kraftcentre’ for internationale udstillinger i Malbork, Ostrow Wielkopolske og Gliwice med fremragende kataloger.