– et forum for exlibriskunsten

I dagene 28. august til 2. september 2018 blev den 37. internationale exlibris kongres afholdt i Prag. Vi vil senere bringe en artikel med fotos og mere udførlig omtale, men allerede her kan oplyses, at to nye selskaber er optaget i F.I.S.A.E., fra lande, der i forvejen har et selskab: Litauen og Tyrkiet.
På Delegeretmødet, der var ganske livligt, blev kongressen i Cambridge i 2020 konfirmeret og den kommende præsident, Anthony Pincott, gjorde det klart, at kongressen kun bliver gennemført, såfremt der en tilstrækkelig stor tilslutning, da den foregår på et universitets college, der kræver betaling for alle reserverede værelser og tilsvarende sikkerhed.
James Keenan præsenterede 2022 kongressen, som skal finde sted i San Francisco. Robert Baramov ønskede at få tilslutning til at afholde en ’mellem-kongres’ i 2021 i Varna, Rumænien, som skulle rumme en helt anden form med deltagelse af vigtige kulturpersonligheder fra museer m.m. Forslaget fandt ingen tilslutning og da han så opstillede mod USA i 2022, blev dette nedstemt. Han er henvist til at fremføre forslaget i Cambridge i forbindelse med 2024, hvor der også er vist interesse fra det kinesiske exlibris selskab i Shanghai.
Der var enighed om at arbejde på en ny home-page for F.I.S.A.E., bl.a. gennem indsamling af midler til en nystart.