– et forum for exlibriskunsten

På delegeretmødet, som jo på sin vis er den vigtigste begivenhed på de internationale kongresser, blev det besluttet, at der skal nye kræfter til at sikre en F.I.S.A.E. hjemmeside, som er både aktuelt og kan bruges af alle selskaber ’Worldwide’.
Der blev også – mest symbolsk – indsamlet et beløb på selve mødet og senere på afslutningsaftenen. Størrelsen kan jeg ikke huske, men som sagt en start på, at der kan hentes professionelt hjælp til at opbygge en side.
Allerede på kongressen 2016 i den russiske by Vologda blev der valgt en ny sekretær, den finske samler Olli Ylönen. Han afløste William E. Butler fra USA (tidligere England) og vi håber, at han som Europæer kan være med til at reorganisere F.I.S.A.E. og medvirke til, at der kan skabes mere frugtbare aktiviteter. Frem for alt er det vigtigt, at de enkelte medlemslande kan hente informationer, der kan anvendes til at fremme de lokale aktiviteter.
Vi mangler frem for alt en database med oplysninger om nulevende og aktive kunstnere. Selvfølgelig har en stor del af de mere kendte kunstnere en hjemmeside, – men dog langtfra alle. Det er irriterende, når man er i gang med at skrive om en kunstner, at det ofte er svært at få suppleret de ofte sparsomme oplysninger, der foreligger.

Af Klaus Rödel