– et forum for exlibriskunsten

Et nyt år – en ny start. Hvad kan vi forvente, kan vi overhovedet forvente noget? Dansk Exlibris Selskab lider af det samme, som så mange andre selskaber: vigende medlemstal og stigende gennemsnitsalder. Dertil kommer, her i landet, en næsten total mangel på kunstnere, der interesserer sig for exlibris.
Det lyder måske lidt negativt, – og det er det jo også et stykke hen ad vejen, hvis vi ser på det ovenstående.  Lyspunktet er nok, at Frederikshavn Kunstmuseum fortsætter aktiviteterne på området og at der til stadighed lægges exlibris ud på art-exlibris.net til glæde for et internationalt publikum. Art-exlibris.net indeholder nu i nærheden af 35.000 exlibris, og besøges af tusinder af interesserede. De ikke alene ser på siden, – de kommenterer også eventuelle fejl, retter dem og i mange tilfælde har de også supplerende informationer.
At der findes interesse for exlibris, fremgår med al tydelighed af de priser, vi ser på internettet. Vi bringer i dette NET nogle enkelte eksempler på priser, hvor et enkelt exlibris for få årtier siden kunne have finansieret anskaffelse af et helt oplag af et personligt exlibris!
Den internationale exlibris kongres i Prag var igen et bevis for, at exlibris som kunstart eksisterer, MEN at der lige nu er for mange kunstnere, der kæmper om for få samlere. Hvis denne udvikling fortsætter, mister vi over tid kunstnernes interesse for at skabe exlibris og dermed dets fremtid!