– et forum for exlibriskunsten

På den internationale exlibris kongres 2018 i Prag, der jo som alle kongresser afholdes officielt i F.I.S.A.E. regi, blev situationen i denne organisation indgående diskuteret på delegeretforsamlingen.
F.I.S.A.E. har i alle årene lidt under, at der ikke eksisterer en økonomisk basis for at drive organisationen. Skønt der p.t. findes ca. 40 foreninger, hvoraf de fleste er medlemmer, betales der intet kontingent. Mange års forsøg på at finde en løsning, f.eks. et beløb svarende til antallet af medlemmer, har ikke fundet et flertal.
Der er en sekretær, indtil kongressen i Vologda 2016 William E. Butler fra USA, som nu er afløst af finnen Olli Ylönen. Dennes opgave består først og fremmest i at fremsende en agenda frem til den kommende kongres. Ellers består bestyrelsen af en præsident (værtslandet) samt en 1. og 2. vicepræsident, der udgøres af de to foregående kongressers ekspræsidenter.
F.I.S.A.E. hjemmesiden blev, frivillig og ulønnet, varetaget af schweizeren Benoit Junod, der på grund af arbejdspres har været inaktiv gennem længere tid. Dette har bevirket, at siden er totalt forældet. På kongressen i Prag blev der indsamlet en smule penge til en genskabelse, og ifølge den nye sekretær blev der på DEG (det tyske exlibris selskab) årsmøde 2019 i Wetzlar oplyst at dette arbejde pågår. Vi kan kun håbe på det bedste, – ellers dør organisationen, som i 1966, på kongressen i Hamburg, så dagens lys.
F.I.S.A.E. har ført en omskiftelig tilværelse men har ikke været uden betydning, f.eks. i forbindelse med at få klassificeret de forskellige trykteknikker.