– et forum for exlibriskunsten

Når vi overhovedet kan udsende NET og Nyt trods Corona-krisen, skyldes det først og fremmest den indsats, der ydes fra Frederikshavn Kunstmuseum i forbindelse med Dansk Exlibris Selskab. DES’ ganske omfattende exlibris samling befinder sig i museets arkiv og det har været muligt for museets medarbejdere fra tid til anden at finde informationer til glæde for interesserede brugere, – ikke så sjældent endda fra udlandet.
Corona-krisen har jo blandt så meget andet stor betydning for alt foreningsliv med aflyste arrangementer af enhver art, ikke mindst inden for kulturlivet. Som vi oplyser i NYT, udskydes DES’ årsmøde til senere på året. Det samme glæder for mange andre selskaber verden over. Det tyske selskab f.eks. har udskudt deres generalforsamling, der skulle finde sted i byen Bad Bramstedt ikke så langt fra Danmark, til midt i november. Disse møder har i de senere år udviklet sig til nærmest internationale kongresser med næsten 300 deltagere fra hele verden.
Om den internationale kongres, som skal finde sted i London i begyndelsen af august, kan gennemføres, er på nuværende tidspunkt ikke givet, – man kan vel kun håbe på det. Der har jo været en del problemer med at flytte den fra Cambridge, hvor der ikke i tide kunne skabes garanti for, at hele det College, hvor den skulle arrangeres i, kunne blive fyldt.