– et forum for exlibriskunsten

Medlemsaktiviteten i Dansk Exlibris Selskab er desværre på et meget beskedent niveau. Således måtte også julemødet 2012 aflyses på grund af manglende tilslutning.
Årsskiftet 2012-13 har ikke bragt specielt mange nytårshilsener og kvaliteten er desværre også aftagende. Vi bringer senere et lille udvalg af de grafisk set bedste arbejder.

Efter Claus Wittal’s alt for tidlige død er spørgsmålet, hvordan ser fremtiden ud for exlibris og tilhørende litteratur? Der sker selvfølgelig en livlig handel via internettet, hvor rigtig mange samlere efterhånden udbyder især exlibris, – ofte til ganske horrible priser. MEN kan dette erstatte den erfaring og viden, som netop Claus Wittal havde? Om hans efterladte hustru Margo magter at videreføre antikvariatet, kan kun tiden vise. Efter at Niels Witte, for et par år siden, måtte opgive sit antikvariat på grund af sygdom, findes der i Tyskland nu kun enkelte exlibris auktioner.

Der er ej heller den store aktivitet med hensyn til nye bøger på området. Enkelte gode eksempler er dog omtalt i Exlibris-NYT 1/2013. I NET omtales Contemporary Ex-libris Artists bind 16 af den utrættelige portugisiske forlægger Artur Mario da Mota Miranda, der i forbindelse med de nyeste bind har fået støtte af den engelske samler Murray Rosen.