– et forum for exlibriskunsten

Hvordan er situationen på exlibrisområdet her ved overgangen i et nyt år? Spørgsmålet opstår ikke mindst på baggrund af det antal grafiske nytårskort, som jo til dels afslør interessen for at udsende noget, der både er smukt men også personligt.

Der mangler ikke kontakt mellem kunstnere og samlere, fordi talrige både nationale og internationale møder sikrer et frugtbart samvær. Derigennem skabes der mange smukke exlibris af højt kunstnerisk niveau, en forudsætning for at kvaliteten bevares.

Moderne trykteknik gør det muligt at udgive tidsskrifter af høj kvalitet, selvom der oftest er tale om mindre oplag. Således er både det finske, det tjekkiske, det franske, det hollandske og især det tyske tidsskrift i dag af en meget høj standard og i farver.

Men der findes også en række andre tidsskrifter eller ’medlemsnyt’ af interesse, således fra Østrig, Ungarn, England, Sverige, Schweiz og Japan.

Helt anderledes forholder det sig med Kina, der også på exlibris området indtager en rolle, der svarer til landets øvrige forhold: dominans! Det er helt fantastisk, hvad Kina er i gang med. Ikke alene, at der findes ikke mindre end tre forskellige selskaber, men også det engagement som de lægger for dagen. Internationale udstillinger og møder med mange præmier og publikationer.