– et forum for exlibriskunsten

Múltunk neves Ex Libris Gyüjtöi (Lexikon)

Den ungarske bibliotekar Dr. Kornélia Vasné Tóth, en af de meget få akademiker, der har erhvervet doktortitlen med exlibris som tema, arbejder i det ungarske statsbibliotek i Budapest. Hun har skabt sig et navn med en række artikler i det ungarske exlibris tidsskrift KBK og er forfatter af et leksikon over ungarske exlibris samlere.
Selvom der er et beskedent engelsk resumé, er dette leksikon desværre kun på ungarsk og dermed kun med besvær via Google oversættelse tilgængeligt – men det kan lade sig gøre! Vigtigt er for os andre, at de fleste ejere er forsynet med fødsels- og dødsår samt (på engelsk) for de flestes vedkommende også deres profession.
Da jeg har beskæftiget mig med exlibris siden 1965, kan jeg genkende mange af navnene og har på internationale kongresser også mødt ikke så få, specielt på kongressen 1970 i Buda-pest. Til de mest kendte samlere – også internationalt set – hører bl.a. Ferenc Csaplár, Tibor Ebergényi, Istvan Erdélyi, Ferenc Galambos, Kálmán Giday, Dénes Kertész, Miklós & Norbert Lippóczy (vinexlibris), István Réthy og Andor Semsey (F.I.S.A.E. præsident 1990).


Specielt i tiden fra kongressen og gennem 70’erne og til dels også 80’erne har der været meget aktivitet på exlibrisområdet i Ungarn og mange af mine personlige exlibris blev skabt af flere end tyve ungarske kunstnere: Ferenc Bordas, Victor Daniel, Lenke Diskay, Mihaly Füle, Ferenc Gal, Istvan Varga Hajden, Laszlo Kekesi, J. Kertes Kollmann, Marta Kopasz, Gyula Köhegyi, Josef Menyhart, Anna & György Mesko, Arpad Müller, Laszlo Lazar Nagy, Joszef Nechanszky, Eva Papai, Ferenc Rakoczy, Bela Stettner, Istvan Takacs, Istvan Tempinszky, Toth Istvan Tibor, Turi Toth Tibor, Rosza Toth, Karoly Varkonyi, Zotan Vén, Josef Vertel, Daniel Viktor og Peter Ürmös.
Det er muligt for interesserede at bestille bogen direkte hos forfatteren: vanellli@gmail.com.